Jaktområdet omfattar delar av kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Jönköping. De cerisa kvadraterna markerar platser där varg har angripit får under sommaren och hösten.
Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län Jaktområdet omfattar delar av kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Jönköping. De cerisa kvadraterna markerar platser där varg har angripit får under sommaren och hösten.

Ny skyddsjakt på varg i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län har, sedan vargangreppet utanför Hestra tidigare i veckan, återigen och på eget inititativ beslutat om skyddsjakt på en varg i området där man misslyckades med att fälla en varg i augusti.

Fem lamm dödades, sex skadades och två saknas efter vargangreppet cirka fem kilometer nordost om Hestra. Det kunde länsstyrelsens besiktningspersoner konstatera i går. Angreppet ägde troligen rum tidigare i veckan.
Under dagen har därför länsstyrelsen återigen och på eget initiativ snabbt beslutat om skyddsjakt på en varg i länets västra delar, det vill säga i samma område som det var skyddsjakt i augusti utan att någon varg fälldes.

Många angrepp i flera län
Vid inte mindre än nio tillfällen dödades och skadades får av varg i kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Sävsjö i Jönköpings län mellan 21 juli och 22 augusti. Under samma period angreps även får i Tranemo kommun i Västra Götalands län, inte långt från några av angreppen i Jönköpings län.
Efter det har flera vargangrepp ägt rum i länen Halland, Skåne och Kronoberg. Även där har länsstyrelserna beslutat om skyddsjakt utan att någon varg har fällts. Under de senaste två veckorna har heller inga nya angrepp ägt rum i något av de länen.

Två identifierade vargar
Två vargindivider har vid olika tillfällen och på olika platser i södra Sverige identifierats i samband med angrepp på får sedan maj.
Den ena vargen, en hane från reviret Björnås 4 i Dalarnas län, har utfört flera angrepp i Hallands län. Via saliv-dna har han också kunnat knytas till ett angrepp i Jönköpings län den 22 augusti.
Den andra individen som har identifierats är en tik, från reviret Tönsen i Gävleborgs län. Hennes spillning hittades ett par kilometer från ett av angreppen i Jönköpings län i slutet av juli och hon har identifierats som den skadegörande individen i bland annat Skåne.

Flera observationer
Under besiktningen i går utanför Hestra togs prover, men analyssvaren kommer inte förrän nästa vecka. Länsstyrelsen bedömer dock att det är någon av de ovan nämnda vargarna som har återvänt.
Den senaste veckan har det också rapporterats observationer av varg i Jönköpings län. Förutom i närheten av Hestra även i Skillingaryd och Bottnaryd.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att fler angrepp sannolikt kommer att inträffa om inte vargen avlivas. Och någon annan lämplig lösning än skyddsjakt finns inte för att angreppen ska upphöra, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.
Skyddsjakten får pågå till den 26 oktober.