Ny regel i årets lojakt är att skytten inom tre timmar måste anmäla ett påskjutet eller fällt lodjur till polisen.
Foto: Ulf Svedjeland Ny regel i årets lojakt är att skytten inom tre timmar måste anmäla ett påskjutet eller fällt lodjur till polisen.

Ny tre timmars-regel gäller i årets lojakt

Intresset är stort för årets lodjursjakt. 7 850 jägare har anmält sig till Naturvårdsverkets jaktregister i Kiruna. Lodjursjakten pågår hela mars månad.
I år gäller en ny tre timmars-regel som varje lojägare bör tänka på. Blir det överskjutning hotas loskytten av åtal för jaktbrott.

Än har inte lodjuren brett ut sig särskilt långt söder om Mälaren, så intresset för att jaga lodjur är anmärkningsvärt stort.

Däremot finns inga uppgifter om var alla lodjursjägare kommer att jaga, eftersom jaktregistret nyligen har bytt IT-system.

För att jaga lodjur får man bara använda för ändamålet godkänt skjutvapen utanför renskötselområdet. För lodjur gäller att det ska vara en klass 2- eller 1-studsare. Används hagelvapen går det bra med både kaliber 20, 16 och 12.

Tilldelningen i årets skyddsjakt är 24 lodjur utanför renskötselområdet och 27 inom renskötselområdet.

Låg tilldelning i Mellansverige

Tilldelningen söder ut är mycket låg för att lostammen lättare ska fortsätta att spridas i sydlig riktning.

Det innebär att de lodjurstäta länen i Mellan-Sverige har fått en mycket låg tilldelning i årets lojakt. Västmanland har till exempel bara jakt på två lodjur och då är jakt dessutom bara tillåtet norr om E 18. Uppsala och Örebro län har bara fått en tilldelning på två djur per län.

Nytt för i år är att fälla endast får användas inom renskötselområden och att jakttiden första till sista mars gäller både för fällfångst och jakt med gevär.

En annan nyhet är att loskytten måste anmäla ett fällt eller påskjutet lodjur inom tre timmar till polisen.

– Anledningen till skärpningen är att vi vill undvika överskjutningar, kommenterar Klas Allander på Naturvårdsverket.

Ansvarig jaktledare krävs

Ett annat exempel på att verket försöker kontrollera lojakten hårdare är att det måste finnas en ansvarig jaktledare vid varje jakttillfälle. Skytten måste, förutom sin egen identitet, ange vem som är ansvarig jaktledare när polisen kontaktas.

Dessutom ska loskytten kunna uppge när och var djuret fällts och vilket jaktsätt som tillämpats.

Regeln om jaktledare behöver inte innebära att lojakten genomförs som en gemensamhetsjakt. Det går bra att både jaga ensam med en bössa och att vaka vid en åtel, enligt Klas Allander.

Polisen ska redovisa alla påskjutna och fällda lodjur till länsstyrelsen. För lojare gäller det att ringa till länsstyrelsen och kontrollera så att jakten inte är avlyst.

Den som dödar ett lodjur sedan jakten är avlyst kan dömas för jaktbott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Andra viktiga saker att tänka på är kravet på eftersökshund.

Jakten får endast ske från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Sker jakten efter att solen gått ned är det endast vaktjakt eller smygjakt som är tillåtet.

Besiktning inom ett dygn

Besiktningen av länsstyrelsen ska ha gjorts inom ett dygn. Besiktningen av ett fällt lodjur och möjligheter för skytten att få en trofé är omgärdat av en mängd olika regler. Bland annat måste skinnet eller det monterade djuret märkas med ett mikrochip som bevis för att lodjuret fällts legalt.

Allt som gäller kring lojakten finns att hämta på Naturvårdsverkets sajt. Här finns också blanketter som ska fyllas i när ett lodjur fällts.

www.naturvardsverket.se