Nu finns det en riksdagsmajoritet för att göra det lättare att få skyddsjakt på varg, konstaterar c-politikerna Ulrika Heie och Peter Helander.
Foto: Centerpartiet Nu finns det en riksdagsmajoritet för att göra det lättare att få skyddsjakt på varg, konstaterar c-politikerna Ulrika Heie och Peter Helander.

Nya bud om skyddsjakt på varg

Hela vargrevir ska få skjutas bort

Efter ett C-initiativ om nya regler för skyddsjakt finns det nu en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att regeringen ska få ett så kallat tillkännagivande. Det går ut på att hela vargrevir ska kunna skjutas bort och att även ”genetiskt viktiga” vargar ska få skyddsjagas.

Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade in en reservation mot utskottets betänkande.
Det är Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaternas och Sverigedemokraterna som står bakom nyordningen för skyddsjakt på varg.

Hela vargrevir ska få skjutas bort
Därmed finns det en majoritet för följande C-förslag:
• Ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg, som också gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir och vargar som ses som ”genetiskt viktiga”.
• Göra det enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt.

Bättre skydd mot vargfanatiker
• Se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt, så att de som ansöker om skyddsjakt eller är med på vargjakt ska slippa risker för hot och våld från vargfanatiker.
• Se till att staten tar ett större ansvar för skyddsjakt för att täcka kostnaderna.
• Utreda förutsättningarna för att bekosta utbildning av certifierade hundar genom viltskadeanslaget

”Kan återskapa tilliten”
– Dagens rovdjurspolitik är bristande, framför allt när det gäller varg. Vi har ett förtroendegap mellan dem som tillämpar lagen och dem som drabbas av den. Centerpartiets förslag kring skyddsjakt är en pusselbit i att återskapa tilliten, säger c-politikern Ulrika Heie. Hon är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

KD stoppade en punkt
Däremot föll majoritetslinjen på en punkt. Kristdemokraterna, KD, vill inte ställa upp på att det skapas länsvisa kartor över områden där tamdjurshållningen medför en särskild sårbarhet för angrepp av varg. Kristdemokraterna befarar att det kan leda till att de vargdrabbade delas upp i ett A- och B-lag.

”Är en rättvisefråga”
Men det är en rättvisefråga, anser Peter Helander, Centerpartiets jakt- och viltpolitiska talesperson.
– Det är inte rimligt att ett fåtal geografiska områden bär en så stor del av den svenska rovdjursstammen.
Peter Helander tycker att områden med många får, eller annan boskap som hotas av varg, ska få samma status som renskötselområdet när det gäller att fredas mot vargangrepp.