Flera fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Ryssland, Moldavien och Polen. Smittan sprids via vildsvin.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com Flera fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Ryssland, Moldavien och Polen. Smittan sprids via vildsvin.

Nya fall av svinpest

Fem nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Ryssland, skriver Jordbruksaktuellt.

De nya ryska fallen har konstaterats i en mindre besättning med tamgrisar och i en större där det befinner sig knappt 44 000 grisar. Även tre infekterade vildsvin har hittats. Alla fem fall har återfunnits i den västra delen av Ryssland.
Även i Moldavien har de första fallen av afrikansk svinpest hittats. Där gäller det så kallade bakgårdsgrisar som ska ha smittats via utfodring med matavfall.
Från Polen bekräftas också nya fall av afrikansk svinpest, skriver Jordbruksaktuellt.