Nu får jakten pågå längre. På vissa håll. Den nya jaktförordningen innehåller flera positiva inslag och några plumpar enligt JRF - konsulenten Jens Gustafsson.
Foto: Arkivbilder Nu får jakten pågå längre. På vissa håll. Den nya jaktförordningen innehåller flera positiva inslag och några plumpar enligt JRF - konsulenten Jens Gustafsson.

Nya jakttider spikade

Nu är det fastslaget vad som gäller från och med första juli i år och sex år framåt. Den nya jaktförordningen som publicerades natten till lördagen kommer på ett eller annat sätt att påverka hela jägarkåren.

Jägarnas Riksförbund har varit delaktigt i hela processen. Den färdiga förordningen, SFS2021:334, innehåller flera stora förändringar gällande jakttider, skyddsjakt, hundanvändning med mera.
– Det finns både bra och dåliga inslag i den nya förordningen. Hur den enskilda jägaren påverkas beror till stor del på var i landet man jagar och vilken typ av jakt man helst ägnar sig åt, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

Vårbock väcker känslor
Den nya förordningen innehåller fler fasta datum och gemensamma jakttider än tidigare. Till exempel kommer rådjursjakten nu avslutas samma datum i hela landet, 31 januari.
– Att jakttiderna utökats är positivt, även om den landsomfattande jakttiden på vårbock, första maj till 15 juni, är en fråga som väcker känslor, kommenterar Jens Gustafsson.
Älgjakten får fasta startdatum, första september i norr och åttonde oktober i söder, med 31 januari som slutdatum i hela landet. Slut med februarijakt.
– Jag tror inte att de fasta startdatumen kommer göra så stor skillnad i praktiken. De flesta jaktlag kommer nog att göra som de alltid gjort,  gissar Jens Gustafsson.

Inte bara ta bort
Gällande vildsvinen tidigareläggs uppehållet i jakten på vuxna djur till mellan första februari och 31 mars. Suggor med små kultingar är fortsatt fredade.
Flera fågelarter försvinner som jaktbart vilt, men inga nya, eller förlängd jakttid på arter som ökar i antal, har tillkommit.
– Jag tror att många håller med om att det vore önskvärt att inte bara ta bort arter utan även göra förändringar åt andra hållet när arter ökar i antal, säger Jens Gustafsson och tar snatterand som exempel.

Toppfågel i februari
Fågeljägarna i norr får jaga orr – och tjädertupp två ”extra” veckor in i februari, medan de som gärna jagar ripa under vårvintern är djupt besvikna. Här har jakttiderna i kortats rejält, en hel månad i Norr – och Västerbotten, lite mindre i Dalarna och Jämtland.
– Som helhet kan man säga att det finns flera bra förändringar, som t ex längre jakttid på vissa arter, men även en del plumpar som ”randiga och bruna kultingar” i skrivningen, ingen allmän jakt på kronvilt och för korta jakttider efter ripa, som vi får jobba på fram till nästa revision, avslutar Jens Gustafsson.