Sten Bergheden (M) vill ha besked från den nya landsbygdsministern, Jennie Nilsson (S), om vad som gäller för hur många vargar Sverige ska ha. Det är hög tid att åtminstone ha jakt som håller vargstammen på cirka 300, anser han.
Foto: Riksdagen/Shutterstock.com Sten Bergheden (M) vill ha besked från den nya landsbygdsministern, Jennie Nilsson (S), om vad som gäller för hur många vargar Sverige ska ha. Det är hög tid att åtminstone ha jakt som håller vargstammen på cirka 300, anser han.

Nya ministern krävs på vargbesked

Sten Bergheden, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson, vill ha besked från den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) om målet för antalet vargar i Sverige.

”Delar statsrådet Naturvårdsverkets bedömning att det i Sverige behövs 300 vargar i Sverige, och hur ska statsrådet i så fall agera för att verkligen minska antalet vargar till max 300? undrar Sten Bergheden i sin skriftliga riksdagsfråga till landsbygdsministern.
Han pekar på att riksdagen har fattat ett beslut om att det ska finnas 170-270 vargar i Sverige. Naturvårdsverket har efter det beslutet gjort en bedömning 2015 att det behövs minst 300 vargar, för att vargstammen ska ha ”gynnsam bevarandestatus”. Dessutom anser verket att vargstammen behöver förnyas genetiskt på grund av inavel. Då behövs det även att minst en invandrad varg från öst får valpar vart femte år.

Vad är det som gäller?
Nu vill M-politikern veta vad som gäller för strategin med antalet vargar i Sverige.
Den senaste inventeringen av vargstammen från perioden 2017/18 gav att det fanns cirka 305 vargar i Sverige. Vintern före var det uppskattningsvis omkring 355 vargar.

Jakt för att ha cirka 300 vargar
”Det är anmärkningsvärt att regeringen och ansvariga myndigheter inte följer riksdagens beslut om att antal vargar ska vara max 270 vargar”, tycker Sten Bergheden i sin fråga till Jennie Nilsson (S).
– Då är det väl dags att vi åtminstone omgående, och som ett första steg, minskar vargantalet till cirka 300 vargar. Situationen på landsbygden för tamboskap, hundar och jakten är med dagens vargantal helt ohållbar, säger Sten Bergheden om sin fråga till den nya landsbygdsministern.