För att tillkännagivanden i riksdagen om till exempel nya regler för skyddsjakt på varg eller lättnader för vapenägare ska kunna verkställas behövs en nyordning, föreslår m-politikern Sten Bergheden.
Foto: Shutterstock/riksdagen För att tillkännagivanden i riksdagen om till exempel nya regler för skyddsjakt på varg eller lättnader för vapenägare ska kunna verkställas behövs en nyordning, föreslår m-politikern Sten Bergheden.

Nya regler för skyddsjakt klubbade

Så kan riksdagsbeslut verkställas

På onsdagen blev det med röstsiffrorna 29 mot 19 majoritet i riksdagen för C-initiativet att Naturvårdsverket ska ta fram nya regler som gör det lättare att ha skyddsjakt på varg. Men som med alla 16 av riksdagens tillkännagivanden i vapenfrågor lär regeringen även strunta i detta beslut. Därför behövs en nyordning, påpekar Sten Bergheden, M.

Han tillhör dem som tröttnat på att regeringen medvetet förhalar och fördröjer ärendet efter ett tillkännagivande från riksdagen. Det finns exempel på beslut som inte genomförts på över fem-sex år.
– Utåt heter det att man ”bereder ärendet” men i själva verket har man lagt tillkännagivandet nederst i byrålådan och försöker sen glömma bort det, skriver m-riksdagsledamoten Sten Bergheden i ett debattinlägg i Altinget.se.

Siktar in sig på lagstiftningsarbetet
I debattartikeln siktar han främst in sig på lagstiftningsarbetet. Nyligen röstade riksdagen fram ett tillkännagivande till regeringen om att dela upp vapenlagstiftningen, så inte legala vapenägare drabbas av straffskärpningar som gäller de kriminellas vapenhantering.
Sten Bergheden, som även är moderat talesperson i jakt- och vapenfrågor, efterlyser en nyordning där riksdagen ges verktyg och resurser för att kunna utreda, bereda och stifta lagen direkt i riksdagen.

Får en tidsfrist på två månader
Regeringen bör få två månader på sig att återkomma till riksdagen med åtgärdsförslag på hur tillkännagivandet ska lösas.
– Regeringen bör då redovisa en tydlig tidsram och när man räknar med att lämna en proposition till riksdagen i ärendet. Denna tidsram ska sedan godkännas av utskottet och riksdagen, föreslår Sten Bergheden.
– Det behöver också inrättas ett lagstiftningskansli i riksdagen som kan vara behjälpliga i arbetet då en majoritet i riksdagen vill lagstifta direkt i riksdagen. Självklart behöver riksdagen ha resurser och förmåga att kunna ta fram utredningar och underlag för att bereda ett lagförslag och bereda för lagstiftning direkt i riksdagen, konstaterar m-politikern.