– Folk i byn börjar bli helt uppgivna. Det är människor som har jakt med löshund som livsstil, säger Tomas Brynils.
– Folk i byn börjar bli helt uppgivna. Det är människor som har jakt med löshund som livsstil, säger Tomas Brynils.

Nytt försök att få vargjakt i Äppelbo

Äppelbo jaktvårdskrets ansöker på nytt om skyddjakt på varg. 
– Det är fullständigt tomt på skogen. Det finns inget vilt kvar, säger ordföranden Tomas Brynils. 

Den lilla byn berörs av två vargrevir, Äppelbo och Ammäkk, och de senaste 20 åren har vilttäta skogar förvandlats till rena viltöknarna. Även om det finns älg kvar är det ingen som vågar släppa en jakthund längre, enligt Tomas Brynils.
– Vi berörs av tolv vargar och rådjurstammen är helt raserad. För 20 år sedan sköt vi 50-55 rådjur på 10 500 hektar. Nu är avskjutningen nere på två till fyra rådjur per år, säger Tomas Brynils.

Fick nej på grund av Pessinkivargen
Vid förra ansökningen om skyddsjakt blev det nej från Naturvårdsverket. Detta eftersom det inte ansågs genetiskt bevisat att jakten inte skulle beröra den invandrade Pessinkivargen från Ryssland.
Det är den varg som nu märkts utanför Bollnäs.
Nu tar jaktvårdskretsen nya tag och hänvisar till två punkter i Naturvårdsverkets regler för skyddsjakt som argument för sin ansökan: ”För att skydda vilda djur eller växter eller att bevara livsmiljöer för sådana djur.”
Dessutom: ”För att förhindra att allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.”
– Folk i byn börjar bli helt uppgivna. Det är människor som har jakt med löshund som livsstil, säger Tomas Brynils.