I det här huset på Kyrkostigen 2 i Älvsbyn finns JRF-expeditionen för Norrbotten.
Foto: Stig Engman I det här huset på Kyrkostigen 2 i Älvsbyn finns JRF-expeditionen för Norrbotten.

Nytt kontor för JRF-Norrbotten

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Norrbotten har flyttat in i en ny kontorslokal i Älvsbyn.

Den 1 februari invigdes JRF-Norrbottens nya lokal på Kyrkostigen 2 i Älvsbyn. I samband med invigningen hölls ett möte med verkställande utskottet, där en del aktuella frågor behandlades.

– Det tar ett tag att komma i ordning. Telefonen är inte inkopplad men när vi väl gjort det, då kör vi så att det ryker, säger Stig Engman, som jobbar som konsulent i distriktet.

Jägarnas Riksförbund Norrbottens viltvårdsdistrikt

Kyrkostigen 2, 942 33 Älvsbyn.

Telefon: 0929-10 999.

http://www.jagarnasriksforbund.se/distrikt_norrbotten.php