Här är den nya älgtavlan där träffområdet, som även finns utanför tre poängs-ringen, motsvarar en dödlig träff.
Här är den nya älgtavlan där träffområdet, som även finns utanför tre poängs-ringen, motsvarar en dödlig träff.

Nytt träffområde på älgtavlan

Från årsskiftet har älgtavlan, som används både inför älgjakten och för att få godkänd jägarexamen, fått ett nytt träffområde.
– Området har sänkts drygt sex centimeter för att verkligen täcka in det centrala hjärt- och lungpartiet på en älg, säger Sivert Borup, viltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF).

Både JRF och Jägareförbundet ska på sina banor ha den nya älgtavlan från och med den här säsongen. Det innebär att den som ska skjuta godkänt för jägarexamen, eller för att få delta i årets älgjakt, får ett mål som motsvarar anatomin för en riktig älg.
Det är veterinären Bengt Röken som tagit fram det nya träffområdet för skytte på älgfiguren på 80 meters avstånd. Nu motsvarar träffområdet en dödande träff.

”Ska träna på dödande skott”
– Med den gamla varianten gav en hög träff ändå ett godkänt skott i träffområdet, trots att det motsvarade en skadskjutning ovanför lungorna i närheten av taggutskottet. Jägare ska träna på dödande skott och inget annat. Därför har ändringen gjorts, kommenterar viltvårdskonsulenten Sivert Borup.
Dessutom har ringen för tre poängs-träff minskats med cirka 13 procent. 

Alla kulor ska vara inom träffområdet
För godkänt skytte för älgskyttemärket och jägarexamen krävs nu att skytten att sätter alla kulor inom det nya, äggformade träffområdet vid skott mot den stillastående älgtavlan.
Senast den sista juni ska alla skjutbanor ha de nya målen.
Det är inget lagkrav på att de som ska delta i älgjakten klarar att skjuta godkänt för älgskyttemärket. Men många jaktlag kräver att den som ska vara med och jaga älg klarat att skjuta godkänt på älgbanan före varje älgjaktssäsong.
– För att få godkänt, vilket motsvarar bronsmärket, krävs att alla fyra skotten är inom träffområdet på stillastående älg. Minst tre av fyra skott ska vara inom träffområdet i de två serierna på löpande älg, förklarar Sivert Borup.