Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län & Shutterstock Linda Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jönköpings län där ännu ett vargrevir har konstaterats.

Nytt vargrevir i Jönköping

Jönköpingstrakten har fått ett tredje vargrevir – Mossjön. Under 2023 har det dock varit tämligen lugnt på angreppsfronten med bara en fårattack, enligt länsstyrelsen.

Sedan tidigare, under nuvarande inventering, har bekräftats att det finns två vargrevir i Jönköpings län, Brängen och Baremosse som båda delas med Västra Götaland.

Sedan december

Nu bekräftar länsstyrelsen att man sedan december 2023 har konstaterat att ett ytterligare revir har tillkommit som fått namnet Mossjön. En hane som funnits i området sedan tidigare har fått sällskap av en tik från Vikenreviret i Karlsborg i Västra Götaland.

Hanen har noterats under en rad år i de nordliga småländska skogarna.

– Han kommer från Tiveden, det har återfunnits dna i området där reviret nu ligger sedan december 2019, säger Linda Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jönköpings län, till Jakt & Jägare.

Mot Store Mosse

Reviret sträcker sig från sydväst i Jönköpings kommun, mot Skillingaryd och i riktning mot Store Mosse nationalpark i Gnosjö kommun.

– I nuläget cirka en mil norr om Store Mosse, så det är tveksamt om nationalparken berörs.

Inventeringen pågår, hittills har länsstyrelsen kommit fram till att det finns:

Ett revirmarkerande par i Mossjön, samt två delade familjegrupper med föryngring i Brängen och Baremosse.

”Svårt att säga”

– Hur många vargar det är i reviren med familjegrupp är svårt att säga. Men ett par stycken per revir har spårats tillsammans nu under den här sidan om årsskiftet. Därtill kan det ju finnas vandringsvargar som passerar eller som uppehåller sig i något område en tid, berättar Linda Andersson och tillägger:

– Det finns också en varg som bedöms som stationär för tillfället men som inte tycks revirmarkera, den rör sig på båda sidor om gränsen mellan Västra Götalands och Jönköpings län. 

Har det skett många angrepp mot tamboskap?

Nej. Under 2023 har ett angrepp på får inträffat, fyra dödades.