FOTO: SHUTTERSTOCK Stråken- eller Dummereviret är tänkbara namn på det nybildade vargreviret i Jönköpings län. Nu hoppas länsstyrelsen på hjälp från allmänheten för att bättre kunna kartlägga det revirhävdande paret.

Nytt vargrevir i Jönköpings län

Länsstyrelsen bekräftar nu att det har bildats ett nytt vargrevir i Jönköpings län mellan Stråken och Dumme mosse. Det revirmarkerande paret består av en tik från Tönsenreviret och en hane från reviret Tiveden 2.

I samband med de första sammanhängande spårningarna i upp mot fem kilometer i snö kunde länsstyrelsen i Jönköpings län konstatera att två nya vargar rörde sig i området.

Men det gick inte att utesluta att det rörde sig om det revirhävdande paret i Brängenreviret, ett revir som delas av Västra Götalands och Jönköpings län.

Från Tönsenreviret

Analyser av urin och avföring visade dock att tiken kommer från Tönsenreviret. Därför gick länsstyrelsen ut förra veckan med information om att det eventuellt var på väg att bildas ett nytt revir.

Nu har sista pusselbiten kommit på plats.

– Det stämmer provsvaren visar att hanen kommer från reviret Tiveden 2, därför kan vi nu säga att det är ett nytt revirhävdande par och ett nytt revir, säger Richard Larsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jönköpings län till Jakt & Jägare.

I dagsläget tyder ingenting på att det nya reviret, på samma vis som Brängenreviret, sträcker sig över till Västra Götaland.

Inte bestämt namn

Vad reviret ska få för namn är inte heller bestämt ännu.

– Det bästa är om man väljer ett namn som bra beskriver området som de hävdar revir i. Vi ska diskutera namn.

Länsstyrelsen vill också få hjälp av allmänheten för att kartlägga det nya reviret.

– Nu är det viktigt att vi får hjälp av allmänheten med observationer av vargarna. Det gäller både när och var och de synts till, spillning eller spår i snön. På så vis kan vi lära oss mer om revirets utbredning, säger Richard Larsson

Misstänker angrepp

Jönköpings-Posten skriver också om vargreviret vid Dumme mosse och en anställd på Ulvstorps gård i närheten som befarar att över 100 tamfåglar vargdödats.

– Rävar dödar genom att hugga mot halsen och sedan tar de med sig bytesdjuret för att äta upp det. Nu verkar det snarare som att ankorna, hönsen, gässen och kalkonerna har rivits och att det angripande djuret inte har varit lika intresserat av dem som mat, säger Samir Osmanaj till tidningen.

Enligt länsstyrelsen är det emellertid mindre troligt att det handlar om vargangrepp. Attackerna har i och för sig skett i närheten av det nya vargreviret. Men, påpekar länsstyrelsen, vargar angriper sällan andra tamdjur än får.