Rovviltspåraren Sture Nordlund från Edsbyn försöker gå ut med så mycket information han kan till jaktkretsar, markägare och jägare. Vissa gånger är det svårt att veta om det är en vargetablering eller inte i ett område.
Foto: Ove Nyström Rovviltspåraren Sture Nordlund från Edsbyn försöker gå ut med så mycket information han kan till jaktkretsar, markägare och jägare. Vissa gånger är det svårt att veta om det är en vargetablering eller inte i ett område.

Nytt vargrevir kan stoppa jaktturism

Ett nytt misstänkt vargrevir upptäcktes norr om Noppikoski i Orsa finnmark av Sture Nordlund, rovviltspårare för länsstyrelsen i Gävleborg. I området pågår en satsning på jaktturism av Orsa besparingsskog. Vargreviret gör framtiden oviss för projektet.

Det har tidigare setts spår från vandringsvargar i finnmarken. Fredagen 28 mars kunde rovviltspårare konstatera att ett vargpar revirmarkerat på flera ställen norr om Noppikoski, på båda sidor av Europaväg 45.

Frågan är om det är varghonan från Tenskogsreviret, som gått ensam under sommaren med sina valpar. Har den tiken fått sällskap av en ny varghanne? Revirmarkeringarna ligger väster om Tenskogsrevirets tidigare gräns.

DNA-analys kan ge besked

– Nu får en DNA-analys visa på om det är Tenskogshonan, eller om det är ett helt nytt revirmarkerande par som håller på att etablera ett nytt revir. Möjligheten finns att det är en utvidgning av Tenskogsreviret, säger Sture Nordlund.

Orsa besparingsskogs satsning på jaktturism kan helt eller delvis spolieras, enligt skogvaktare Lars Karlsson, som håller i jaktturismsatsningen.

– Vi har under några år kunnat locka jägare med hund genom att området nästan har varit helt fritt från varg, säger Lars Karlsson.

Många småviltjägare med hund har haft lite av en frizon. De har kunnat jaga utan att vara orolig för att deras hund skall bli dödad eller skadad av varg.

Frågar om det är vargfritt

När småviltjägare både från Sverige och Norge har ringt om jakt har den stående frågan varit – finns det varg i området?

– Eftersom besparingsskogens marker till största delen varit utan varg har vi sålt både jakt och boende till jägarna, säger Lars Karlsson.

Ett vargrevir i området kan ge stora inkomstbortfall för besparingsskogen. I värsta fall måste hela satsningen läggas ned. Jaktbortfallet innebär även att de renoverade skogskojorna och de stugor Orsa besparingsskogs fiskevårdsområde byggde till fiskare ger mindre intäkter. Det var tänkt att jaktturister skulle hyra dessa stugor och kojor är det inte är fiskesäsong.

– Satsningen har även börjat ge arbetstillfällen i bygden, något som en vargetablering kan sätta stopp för, kommenterar Lars Karlsson.