Oense om valpflytt. Viltförvaltningsdelegationen i Västmanland är oenig om att sätta ut vargvalpar från djurparker i varglyor. Tre av ledamöterna vill att hela projektet stoppas. Men länsstyrelsen kommer ändå att peka ut reviren Norn och Färna som ”minst olämpliga”.
Foto: Shutterstock.com Oense om valpflytt. Viltförvaltningsdelegationen i Västmanland är oenig om att sätta ut vargvalpar från djurparker i varglyor. Tre av ledamöterna vill att hela projektet stoppas. Men länsstyrelsen kommer ändå att peka ut reviren Norn och Färna som ”minst olämpliga”.

Oenigt om vargvalpar till Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland kommer att peka ut vargreviren Norn och Färna som ”minst olämpliga” för utsättning av vargvalpar. När fråga behandlades idag i länets viltförvaltningsdelegation reserverade sig tre ledamöter mot yttrandet till regeringen.

– Min uppfattning är att det är absolut omöjligt att få acceptans för en utplantering i länet. Därför yrkade jag på att länsstyrelsen ej ska föreslå platser, säger C-politikern Christer Eriksson.
Han fick stöd för sin reservation av LRF:s Sture Johansson och Berith Wallin-Håkansson från Fåravelsföreningen.
Av länets fem vargrevir tror länsstyrelsen att det i första hand är reviren Norn och Färna som är minst olämpliga när det gäller att försöka lägga in vargparksvalpar i lyan hos en alfatik som fått ungar.
Det måste vara ett etablerat vargpar. Tiken ska vara försedd med en sändare, så att man vet när tiken fått valpar.

Den med jakträtt måste acceptera
Ett annat viktigt villkor är att både markägare och jakträttsinnehavare kan acceptera valputsättningen.
”Markägarförhållandet i Färnareviret är till stor del statligt genom Sveaskog. Nornreviret är även utpekat av länsstyrelsen i Dalarnas län. Alla markägare i områdena är inte kontaktade och förankringen i områdena har inte påbörjats i någon större utsträckning. Sveaskog kan acceptera utsättning men det förutsätter att det i tidigt skede pekas ut ett mer exakt område samt att jakträttsinnehavaren ger sitt godkännande”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Redan sövd tre gånger
Den tik som ska fås att ta emot valpar måste alltså först sövas för att förses med en sändare.
Klotenreviret faller bort för att alfatiken redan sövts tre gånger. Vargforskarna tycker det är olämpligt att göra det fler än tre gånger.
Hedbyn- och Skultunareviret bedöms ha för många fårbesättningar och slopas av den anledningen.
Länsstyrelsen pekar på att det är viktigt att det uppförs elstängsel som skydd för boskap i Norn- och Färnaområdet innan det blir utsättning av valpar.
”Det är också viktigt att inte bara markägare och jakträttsinnehavare blir informerade utan alla boende och verksamma i områdena som blir aktuella bör vara delaktiga i förankringsprocessen”, konstaterar länsstyrelsen i skrivelsen.

Tror inte på förankring
Christer och Eriksson och de övriga två som reserverade sig tror inte på det.
”Kraftig tillväxt av lo och varg i Västmanland innebär stora påfrestningar för tamdjursägare och övrig berörd befolkning. Flera angrepp och tillbud har skett under kort tid. Regeringen har stoppat jakt på varg samt tagit bort taket på 210 vargar i landet. Detta sammantaget gör att acceptans för åtgärder i form av utplantering av vargvalpar inte finns i länet”, konstateras det i reservationen.