Offentliga trikinprov skrämmer bort jägare

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, fortsätter hävda att personuppgifterna i registret för trikinprover ska vara sekretessbelagt, trots en kammarrättsdom för något år sedan.
– Det är naturligtvis helt oacceptabelt att jägare ska riskera att hängas ut i tidningar för att de lämnar in prov hos oss, säger Eva Osterman Lind, chef för parasitologen på SVA.

I Skåne har en grupp jägare beslutat att inte skicka in fler prover till SVA och vänder sig istället till privata företag. Kostnaden är i stort sett oförändrad.
– Jag har en kompis som plötsligt dök upp med namn och hemort i Kvällsposten här hemma och det fick mig och många andra att reagera, säger en av Skånejägarna, som vill vara anonym.
– Vi har ingenting emot SVA:s service i övrigt. Men det är för jäkligt att vi ska behöva riskera att hängas ut i tidningarna med namn och hemort. Vi är självklart oroliga både för djurrättsaktivister och vapentjuvar, säger jägaren till Jakt & Jägare.

Namnen i kvällstidningarna
Aftonbladet och Kvällsposten har publicerat namn och hemorter på personer som lämnat in trikinprov. SVA vägrade inledningsvis att lämna ut uppgifterna, men Aftonbladet överklagade sekretessbeläggningen till kammarrätten, som ansåg att personuppgifterna skulle vara offentligt.
Inledningsvis lät Aftonbladet en begränsad läsekrets ta del av uppgifterna, men för någon månad sedan spred tidningen uppgifterna till en större krets.
Det har fått många att reagera – inklusive SVA.

Lika allvarligt som vapenregistret
– Vi anser att det är förskräckligt och att kammarrätten gjorde en felbedömning. Det här är lika allvarligt som att lämna ut vapenregistret. Dessutom är risken för trakasserier från djurrättsaktivister och jaktmotståndare uppenbar, säger Eva Osterman Lind.
De senaste veckorna har problemet diskuterats intensivt på SVA och man överväger olika åtgärder, varav en är att koda registret så att det inte finns några namn och hemorter förknippade med proverna.

Undergräver smittskyddsarbetet
– Men det vore mycket olyckligt, eftersom det skulle försvåra ett viktigt syfte med registret, nämligen att kunna få fram geografisk statistik kring vildsvinsavskjutningen och trikinförekomsten, säger Eva Osterman Lind, som tillägger:
– Dessutom är det mycket allvarligt om jägare väljer att inte skicka in prover till oss. Det får stora konsekvenser på vår allmänna smittskyddsbevakning och för vildsvinsforskningen.

Solklart fall
Även juristen Karin Wetter Lindvall anser att personuppgifterna i trikinprovsregistret är ett solklart fall där det bör råda sekretess. På frågan hur SVA agerar nästa gång någon begär ut uppgifterna svarar hon:
– Vi kommer att hävda sekretess. Och så får vi ta en ny omgång i kammarrätten. Jag tror jag inte kammarrätten förstod hur känsliga uppgifterna är – både när det gäller risken för trakasserier och vapentjuvar.

Stark opinion
Vid prövningen för ett år sedan kunde inte SVA gå vidare, eftersom myndigheter inte får överpröva kammarrättens beslut i sådana här frågor.
– Men mot bakgrund av de tidningsartiklar som publicerats, samt den starka opinionen för sekretess, står vi starkare nu, menar hon.
Ännu ett alternativ är att vända sig till regeringen med en begäran om lagändring. Något sådant beslut har inte SVA fattat än och Karin Wetter Lindvall konstaterar att det skulle innebära en process som tar åratal.
– Vi vill ha sekretess nu, säger hon.

JRF tillskrev regeringen
Jägarnas Riksförbund lämnade tidigare i vintras in en skrivelse till Justitiedepartementet där man begär en översyn av sekretesslagstftningen, både för trikinprov, registrering av rovdjursjägare och registrering av fällor hos länsstyrelserna.