Åklagaren Lars Magnusson åkte på två bakslag. Hässleholms tingsrätt dömer den ofrivillige vargskytten som sköt Snapphanen till villkorlig dom och 25 000 kronor i dagsböter för jaktbrott av normalgraden. Mannen får dessutom tillbaka den beslagtagna studsaren.
Foto: Peter Nilsson Åklagaren Lars Magnusson åkte på två bakslag. Hässleholms tingsrätt dömer den ofrivillige vargskytten som sköt Snapphanen till villkorlig dom och 25 000 kronor i dagsböter för jaktbrott av normalgraden. Mannen får dessutom tillbaka den beslagtagna studsaren.

Ofrivillig vargskytt får behålla vapnet

Åklagaren Lars Magnusson åkte på två bakslag i domen mot jägaren som sköt vargen Snapphanen av misstag. Tingsrätten ser skottet som ett jaktbrott av normalgraden och skytten får tillbaka sin beslagtagna studsare.

Den 38-årige jägare som stått åtalad för grovt jaktbrott sedan han i samband med bockjakten i höstas sköt den varg som i folkmun gick under namnet Snapphanen på ett hygge utanför Lönsboda i norra Skåne, i tron att han siktade på en räv, slipper fängelsestraff.
Tingsrätten i Hässleholm nöjer sig med att döma den olycklige skytten till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 25 000 kronor för jaktbrott av normalgraden.
– Det är en rimlig dom som tingsrätten kommit fram till, kommenterar 38-åringens försvarsadvokat, Wodek Kleinwichs.
– Förvisso har min klient begått ett misstag, men det handlar om oaktsamhet och absolut inte om ett grovt jaktbrott, som åklagaren gjort gällande. Min klient är sedan tidigare ostraffad och när han insåg att han hade skjutit en varg, blev han fullständigt förkrossad och gjorde själv en polisanmälan, säger advokaten.

”Det var hans första jaktskott”
– Detta var hans första jaktskott och det fanns inte på världskartan att det skulle dyka upp en varg på hygget den här morgonen, tillägger Wodek Kleinwichs
I domslutet skriver tingsrätten att jaktbrott beträffande varg normalt är att bedöma som grovt eftersom det avser ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt. Samtidigt konstaterar tingsrätten att bedömningen inte enbart kan utgå från dessa så kallade rekvisit och stöder sig på att Högsta Domstolen i en dom slagit fast att även faktorer ska beaktas såsom om gärningsmannen handlat av oaktsamhet, om det gäller endast ett enstaka tillfälle och av omständigheterna i övrigt.

”Jaktbrott av normalgraden”
”I det aktuella målet har inte annat framkommit än att det rör sig om ett enda djur som skjutits av misstag, låt vara av oaktsamhet. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet finner tingsrätten att brottet inte bör betraktas som grovt, utan NN ska därför dömas för jaktbrott av normalgraden.”
Miljöåklagaren Lars Magnusson får också bakslag på sitt krav om att tingsrätten skulle besluta om att förverka den åtalades vapen.
Ett jaktredskap som använts som hjälpmedel vid jaktbrott får förklaras förverkat om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Enligt tingsrätten har det dock inte framkommit något i målet som talar för att ett förverkande är nödvändigt för att förebygga fortsatt brottslighet. Därför får 38-åringen också behålla sitt vapen.

Ville ha dom om grovt jaktbrott
Miljöåklagare Lars Magnusson har ännu inte bestämt sig för om han ska överklaga domen. I rättegången yrkade han på att 38-åringen skulle dömas för grovt jaktbrott.
– Det tål att fundera på om det handlar om grovt jaktbrott eller om jaktbrott av normalgraden, säger Lars Magnusson till Jakt & Jägare.
I domen i Högsta Domstolen, som tingsrätten hänvisar till, handlade det om en illegal björnjakt. Två män stod åtalade och dömdes, en för grovt jakthäleri och den andre för jakthäleri av normalgraden.
– Samtidigt kan man konstatera att vargen är betydligt mera sällsynt än björnen. Detta talar enligt min uppfattning för att det rör sig om ett grovt jaktbrott. Men som sagt, det finns förmildrande omständigheter i det här målet och därför har jag ännu inte bestämt mig för om jag ska överklaga, säger Lars Magnusson.