Ok till vinterns svenska vargjakt

Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklagandena och ger klartecken för vinterns licensjakt på varg.

Det är föreningarna Nordulv, Wolf Association Sweden, Rovdjursföreningen, och Naturskyddsföreningen som överklagat att 24 vargar ska få fällas i Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborg.
Förvaltningsrätten finner att länsstyrelsernas beslut harmonierar med EU:s art- och habitatdirektiv. Rätten finner det också acceptabelt att syftet med jakten genomförs för att begränsa negativa socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning.
Förvaltningsrätten avslår även överklagandet från Jägarnas Riksförbund i Värmland, som vill öka avskjutningen så att tillväxten bromsas upp i länet.