Foto: Arkivbild Jaktområdena för årets jakt är desamma som förra året, men något justerade.

Ökad tilldelning av lodjur under licensjakten i Jämtland

24 lodjur får fällas i Jämtland under vårens licensjakt. Jakten får ske i sex av länets åtta jaktområden och jämfört med 2021 har tilldelningen ökat med sju djur.

Under flera år har lodjursstammen i Jämtland sänkts ner mot målet om 21 föryngringar, även om antalet fortfarande är för högt.

Under årets licensjakt, som pågår mellan den 1 mars och den 15 april, tillåts jakt i sex jaktområden – i område 4 och 6 får ingen jakt ske.

Ensamma djur

Dessutom har det fattats beslut om att jakten inom område 2 ska riktas mot ensamma lodjur, därför omfattas den av ett krav på backspårning.

– Bakspårning är ett krav för att säkerställa att hona med ungar inte skjuts av misstag. Det är viktigt eftersom reproduktionen ska säkerställas, säger Malin Larm, handläggare på länsstyrelsens viltfunktion.

Nationella mål

Framför allt syftar licensjakten till att rennäringens problem ska minska, samtidigt som de nationella målen med lodjursstammen beaktas.

– I vårt län är licensjaktens främsta syfte att minska de skador som lodjur orsakar rennäringen, kommenterar Malin Larm.