Att det hittades cirka 365 vargar i Sverige i vintras öppnar för att det kan bli licensjakt på varg igen efter två år med slopad vargjakt.
Foto: Privat Att det hittades cirka 365 vargar i Sverige i vintras öppnar för att det kan bli licensjakt på varg igen efter två år med slopad vargjakt.

Ökad vargstam kan ge licensjakt

Resultatet från inventeringsperioden 2019/20 visar att det hittades cirka 365 vargar i Sverige. Det är en större vargstam jämfört med förra vinterns uppskattning, som visade cirka 300 vargar, enligt Naturvårdsverket. Det kan öppna för att det blir licensjakt på varg i januari nästa år.

Att den senaste inventeringen landade på omkring 365 vargar har Jakt & Jägare redan rapporterat här:
Men idag kom det officiella beskedet från Naturvårdsverket.
Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2019/20 har beräknats till cirka 450 vargar, varav cirka 365 är i Sverige.
Naturvårdsverket har höjt riksdagens beslut om minst 170- 270 vargar till att det ska vara minst 300 vargar i Sverige för att uppnå gynnsam bevarandestatus.

”Ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus”
– Inventeringen visar att vargstammen nu ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.
Värmlands län har även i år flest vargrevir. Men det är framförallt i Dalarna och Gävleborgs län som ökningen har skett i form av fler revir med familjegrupper jämfört med vintern före. Dessutom har den första vargföryngringen i Östergötlands län i modern tid konstaterats.

Kan öppna för licensjakt i januari 2021
Att det beräknas finns 365 vargar kan öppna för att det blir licensjakt på varg i januari nästa år.
I juni 2019 kom beskedet att licensjakten slopades i januari i år eftersom inventeringen visat på cirka 300 vargar. Det var andra året på raken som licensjakten på varg ställdes in.

Licensjakt på 22 vargar 2018
I januari 2018 var det licensjakt i totalt fyra vargrevir i Örebro, Dalarna, Värmland och Västmanland. Av totalt 22 tilldelade vargar fälldes 15 vargar. I Kindlareviret i Örebro län fälldes inte en enda varg.
– Antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas. Naturvårdsverket kan nu börja jobba med att se om det är möjligt att överlåta rätten för beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

4 000 DNA-prover samlades in
Den senaste inventeringssäsongen har det förutom den ordinarie varginventeringen även gjorts en extra spillningsinventering för DNA-analys, där jägare och övrig allmänhet samlat in DNA-prover.
Totalt under den ordinarie inventeringen och extra inventeringen har det samlats in över 4 000 prov. De flesta är redan analyserade.