Foto: Shutterstock Sälstammen växer men tilldelningen sjunker, nu råder det också tveksamheter om huruvida jakttiden ska krympa.

Oklarheter om jakttiderna för säl

Vilka jakttider gäller egentligen för gråsäl? Enligt Naturvårdverkets beslut blir det tio färre jaktdagar än tidigare – men enligt den ansvariga handläggare är läget oförändrat.

Det är Klas Henriksson, som organiserar säljakter i Stockholms och Uppsala län, som uppmärksammat något som alla andra har missat. Naturvårdsverket säger att jakttiderna för gråsäl inte har minskat. Tidigare fick jakten pågå till och med den 20 maj inför uppehållet som har införts för att sälarna ska kunna byta päls i lugn och ro.

Men i beslutet står det:

”Licensjakten får bedrivas under följande perioder:

Från och med den 20 april till och med den 10 maj 2024

Från och med den 6 juni 2024 till och med den 15 januari 2025.”

Inför uppehållet

Då Klas Henriksson mejlade till Naturvårdsverket och undrade varför förändringarna meddelades så sent som åtta dagar innan jaktstart fick han följande svar:

”Vi har inte beslutat om någon minskad jakttid för gråsäl, även om Naturhistoriska Riksmuseet och Havs- och Vattenmyndigheten har rekommenderat Naturvårdsverket detta. Se bifogat beslut.”

Om det rör sig om en felskrivning eller om att tjänstepersonerna på myndigheten inte känner till innehållet i myndighetens beslut är oklart. Jakt & Jägare har sökt handläggaren för att räta ut frågetecknen, men det har inte gått att nå henne.

Men för Klas Henriksson kvarstår oavsett allt annat problematiken:

Väntar åtta dagar

– Oavsett är det otroligt nonchalant att de väntar till åtta dagar innan jaktstart med att meddela en halverad kvot. Och nu detta. Jag har suttit i två dygn med att kontakta mina kunder och flytta dem i schemat med allt vad det innebär, säger han och fortsätter:

– Sedan har vi jaktuppehållet för att sälarna ska byta päls. Vilka andra djur fredas så? Då hade vi ju inte haft vårbocksjakt. Min känsla är att man inte vill ha någon säljakt överhuvudtaget, trots att alla vet att stammen växer och fisken är slut.