Ett dödligt vapen. Men nu påtalar två moderata riksdagsmän att det inte finns någon total bild av hur vanligt det är att jaktvapen verkligen används vid grov brottslighet.
Ett dödligt vapen. Men nu påtalar två moderata riksdagsmän att det inte finns någon total bild av hur vanligt det är att jaktvapen verkligen används vid grov brottslighet.

Oklart hur ofta jaktvapen används vid brott

Mord och beskjutning av människor Malmö har fått debatten om vapenlicenser att blossa upp. Men hur tillförlitlig är statistiken över vilka vapen som används vid grov kriminalitet?
Moderaterna Ulf Berg och Andreas Norlén vill att polisen dokumenterar var brottslingarnas vapen kommer från. Detta för att inte jägare och sportskyttar ska drabbas av onödiga restriktioner.

Den man som sitter häktad misstänkt för skjutningarna mot innevånare i Malmö var medlem i en skytteförening och innehade licens på två målskyttevapen. När det blev känt höjdes omedelbart röster för en skärpning av vapenlagstiftningen.
Moderaten Ulf Berg, som i det civila är polis, pekar nu på brister i statistiken tillsammans med sin partikamrat Andreas Norlén. I en motion till riksdagen konstaterar de att endast finns två undersökningar om vapen och brottslighet.

Ingen total bild 
”En gjordes av Stockholms universitet 1987 och täcker Stockholms polisdistrikt mellan åren 1974 och 1987. Den visade att mellan 1 och 25 legala vapen användes för brottslighet under den perioden. (Spannet beror på att det i 24 fall inte framgår om vapnet faktiskt använts vid brottsligheten eller om det påträffats hos en brottsling.) Den andra utfördes av SKL 2007 och visar att 97 procent av de vapen som tas i beslag är insmugglade. Någon total bild av varifrån de vapen som används vid brottslighet kommer saknas dock”, skriver Berg och Norlén i sin motion.

Föreslår nya polisrutiner
Nu föreslår de att polisen vid varje beslag av vapen vid brottslighet registrerar vad det rör sig om för vapen. De vill ha bokfört om brottslingen har licens, om vapnet är stulet från jägare, försvaret eller någon myndighet, om vapnet är insmugglat och illegalt.
”Det skulle göra det lättare för polisen att styra sina resurser mot de områden där de ger mest effekt, samtidigt som det skulle kunna ligga till grund för en vapenlagstiftning som syftar till att minska vapenbrottsligheten, utan att ålägga jägare och sportskyttar onödiga restriktioner”, skriver Ulf Berg och Andreas Norlén.

Föreslår större vapengarderob 
En annan moderat, Sten Bergheden, vill ha en utökning av jägarnas vapengarderob. Han föreslår i en motion till riksdagen att jägare ska kunna få tillstånd för åtta vapen. Detta för att de ska få rätt att inneha specialkalibrar för speciella byten, samt att de ska kunna inneha exempelvis ärvda vapen.
”Kunniga och ansvarsfulla jägare borde få möjlighet att utöka sin vapengarderob om behov finns. Den jägare som haft jägarexamen i minst fem år och inte haft några anmärkningar borde få möjlighet att utöka sin vapengarderob till åtminstone åtta vapen”, föreslår Sten Bergheden i sin motion.