Oklart om vargjakt i flera län

(UPPDATERAD VERSION) Länsstyrelserna i Dalarna, Örebro och Värmlands län har fått i uppdrag att peka ut vargrevir som är lämpliga för vargjakt. Detta har inte skett i Västmanland och Gävleborgs län.

Västmanland berörs av minst fyra vargrevir, där Hedbynreviret pekas ut som lämpligt av länsstyrelsen i Örebro län.
– Jag vet inte hur Naturvårdsverket resonerar och jag vet inte om det blir någon vargjakt här i vinter, men vi kommer att ha dialog om detta med verket. I Västmanland har vi haft få skador orsakade av varg det senaste året, jag vet inte om det spelar någon roll i bedömningen, säger länsstyrelses naturvårdshandläggare Kari Langöen till Svensk Jakt.

”Vi avvaktar”
Gävleborgs län berörs av sex revir, men det är oklart om något av dem berörs av jakt.
– Vi har inte fått förfrågan om eller lämnat ut underlag om vilket/vilka revir som är aktuella för eventuell jakt. Vi kan inte uttala oss om huruvida det blir jakt, frågan ligger hos Naturvårdsverket. Vi avvaktar även information från verket om referensvärden för rovdjuren, information om eventuell jakt samt om eventuellt nya förordningar som kommer att påverka rovdjursförvaltningen, skriver Sara Sundin vid Gävleborgs länsstyrelses natur- och viltenheten i ett mejlsvar till Svensk Jakt.

Tre revir pekas ut i Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro pekar ut tre vargrevir lämpliga för avskjutning om det blir licensjakt i vinter. Det är Kindla-, Villingsberg- och Hedbynreviren. I dessa revir är inavelsgraden högre.
För de tre reviren saknas exakta uppgifter om hur många vargar som finns. Men det är valpkullar i alla tre reviren.
De elva vargreviren i Örebro län ska tillsammans enligt länsstyrelsen ha minst 44 vargar.

Jakt på oskygga vargar
Länsstyrelsen i Örebro föreslår även jakt öster om Norareviret.
”Om vargparet inte är genetiskt värdefullt är området lämpligt för licensjakt i förhållande till socioekonomiska konsekvenser. Antalet djurbesättningar är högt och i området har varg uppträtt regelbundet oskyggt och angrepp på tamdjur har konstaterats vid fyra tillfällen 2013”, skriver länsstyrelsen om vargarna öster om Norareviret.