Öländska älgar förbryllar

Under höstens älgjakt på Öland undersöktes alla fällda djur för att se varför det är så dålig återväxt av stammen.
En uppseendeväckande upptäckt var att sex av tolv älgkor bar på döda foster. Nu jobbar man hårt på att försöka få reda på varför det är så, bland annat genom att vända sig till forskare i Nordamerika.

– Vi kanske har haft det här eländet länge utan att veta om det. Men vad det handlar om vet vi inte alls, det får forskarna svara på. Det här ska vara en helt ny företeelse som det inte förekommit någon forskning på, säger Börje Andersson, ordförande för Borgholms jaktvårdskrets, till Ölandsbladet.

Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, var med under älgjakten på Öland. Han undersökte alla djur som sköts. 19 hondjur, 11 kalvar och två tjurar fälldes. Ytterligare en älg som festat på jäst frukt och blivit argsint sköts och undersöktes.

”Resultatet är uppseendeväckande”

– Resultatet är uppseendeväckande. Vad vi förstår har ingen tittat på det här förut, så det kan vara vanligt, eller ovanligt. Det är svårt att sia om vad det betyder, för att veta mer behövs mer material och det får vi i och med höstens älgjakt, säger Jonas Malmsten till Ölandsbladet.

Upptäckten med de döda fostren kunde göras på grund av den sena älgjakten. Jakten startade första helgen i november i höstas. Nu vill Jonas Malmsten att även nästa älgjakt ska starta sent, så att man kan se om fler döda älgfoster hittas.

Alla älgarna som sköts, utom en kalv, bar dessutom på antikroppar mot fästingfeber.

Kalvar kan dö av fästingar

– De hade immunförsvar, men det är också ett bevis på att sjukdomen funnits där. Vi hade den röda fästingen, elakingen, här på Öland. Angrips kalvarna den första levnadsveckan är det frågan om de klarar livhanken, säger Börje Andersson till Ölandsbladet.

Till höstens jaktsäsong ska man fälla fler tjurar för att undersöka varför reproduktionen är så dålig. En aspekt man särskilt ska titta på är älgstammens gener och huruvida den kan vara påverkad av inavel.

– Sedan kan man inte räkna bort det höga smittalet gällande fästingfeber. De flesta klarar smittan men det är möjligt att ”svagfödda” trillar dit, säger Jonas Malmsten till Ölandsbladet.