Flera länsstyrelser väljer att lita på att jakthundsägare kan bedöma själva att det är för hett i augusti för att släppa hundar efter vildsvin eller annat vilt.
Foto: Peter Ekeström Flera länsstyrelser väljer att lita på att jakthundsägare kan bedöma själva att det är för hett i augusti för att släppa hundar efter vildsvin eller annat vilt.

Olika länsbesked om hundjakt i värmen

Även länsstyrelsen i Halland förbjuder att jaga vildsvin med hundar på grund av värmen och torkan. Men bland annat i Skåne, Östergötland och Västmanland väljer länsstyrelserna att lita på att jägarna inte släpper sina hundar när det är olämpliga omständigheter.

I Halland gäller stoppet från 1 till 20 augusti. Undantag görs för eftersök på skadat vilt då hundar behövs.
Tidigare har även länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge stoppat jakt med löshund på grund av värmen.
I Kalmar gäller det både jaktträning på älg samt träning och jakt på vildsvin under perioden 1 augusti-30 september.
För Blekinges del är hundsläpp efter vildsvin stoppat fram till 20 augusti.

Litar på jägarnas omdöme
I Skåne litar dock länsstyrelsen på jägarnas eget omdöme att följa lagstiftningen om att viltet inte ska utsättas för onödigt lidande. Myndigheten räknar också med att jakthundsägare inte utsätter sina hundar för jakt när det är för varmt och avvaktar med hundförbud tills vidare.
Även i Östergötland väljer länsstyrelsen att lita på att jakthundar inte släpps vid fel tillfälle.
– Ringer någon och frågar så rekommenderar vi att tills vidare avvakta eftersom värmen gör att löshundsjakten varken är bra för viltet eller hundarna, säger vilthandläggaren Mia Kjällander i Östergötland.

Hänvisar till ”generalklausulen” 
– I övrigt finns ju ”generalklausulen” i jaktlagstiftningen att viltet inte ska utsättas för onödigt lidande. Vi litar på att jägarna håller sig till den, tillägger hon.
I Västmanland laddar länsstyrelsen just för att gå ut med ett pressmeddelande om jakthundar i augustivärmen, där jägarna uppmanas att undvika jakt med hund tills vidare. Normalt sett kan hundar släppas efter både grävling och vildsvin med start 1 augusti.
– Vi har valt att uppmana jakthundsägarna att jaga återhållsamt i värmen och hänvisar till paragraf 18 i jaktförordningen att viltet inte ska utsättas för onödiga påfrestningar, kommenterar vilthandläggaren Louise Hämäläinen.
Även i Västmanland tror myndigheten på att jägarna kan avgöra när det blivit tillräckligt svalt senare i augusti för att utöva löshundsjakt.
– Vi litar på att jägarna klarar den bedömningen, förklarar Louise Hämäläinen.