Nu har vi en i demokratisk anda vald förbundsstyrelse. Och som medlemmar är det vår skyldighet att stötta den, skriver John-Erik Mårdner.
Foto: Privat Nu har vi en i demokratisk anda vald förbundsstyrelse. Och som medlemmar är det vår skyldighet att stötta den, skriver John-Erik Mårdner.

John-Erik Mårdner:

”Omstörtande verksamhet når sällan framgång”

Ett antal ombud ville inte bevilja ansvarsfrihet under årsstämman, trots att JRF:s verksamhet är välskött och inga anmärkningar fanns på förbundsstyrelsens arbete. Det vill jag kalla en okynnesyttring, skriver John-Erik Mårdner.

Jägarkåren i Sverige, inklusive alla synergieffekter, är en utomordentligt viktig grupp i vårt samhälle. Trots det utsätts jägarkåren för ständiga påhopp, inte sällan genom sabotage mot jägare och anläggningar, utförda av jaktmotståndare och illvilliga personer.
Vad har jägarkåren för medel att stävja allt detta motstånd?
En viktig sak är att ansluta sig till en jägarorganisation som åtnjuter allmänhetens förtroende och uppskattning.
Jag behöver inte gå in på vilka jägarorganisationer som vi har i Sverige, men de har alla gemensamma mål: att verka för bra viltvård, jakt och så vidare. Listan blir lång!

Förändringar har skett
Under den senaste tiden har årsstämmor och årsmöten genomförts i de flesta jaktorganisationerna i Sverige. En del förändringar har skett i styrelser, bland anställda och i verksamheter. Naturligtvis i andan att göra förbättringar inom alla områden där en jägarorganisation har sin verksamhet.
På sätt och vis är det lätt att göra jämförelser med aktiebolagen, som måste vara lönsamma och effektiva för att kunna fortsätta sin verksamhet. Oavsett vilken jaktorganisation kan vi konstatera att de är producerande/tillverkare av varor och tjänster och också konsumenter. Ja, ni förstår vad jag menar.
Som medlem i Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare är jag naturligtvis intresserad av att förbundets verksamhet går bra. Därför kopplade jag upp en telefonkontakt där jag lyssnade på årsstämman.

Ville inte bevilja ansvarsfrihet
Det jag med stort intresse följde var generalsekreterarens årsredovisning och jag kunde konstatera att verksamheten har gått bra och är välskött. Således ett gott arbete, vilket också revisorerna ansåg. De föreslog därför att förbundsstyrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
Sedan kom smällen, när det från ett antal ombud framfördes ett misstroendevotum om att ansvarsfrihet inte skulle beviljas. Varför? när verksamheten är välskött och inga anmärkningar fanns på förbundsstyrelsens arbete.
Det visade sig att det var personliga motsättningar gentemot förbundsstyrelsen och förbundsordföranden som låg bakom en del ombuds agerande.
Nåväl, en skicklig mötesordförande redde ut denna som jag vill kalla okynnesyttring. Och mötet kunde fortsätta med upptagna punkter på föredragningslistan. Jag vill också ge ett stort beröm till de personer som skötte den digitala tekniken på ett bra sätt.

Stötta styrelsen
Det jag som åhörare kunde konstatera är att omstörtande verksamhet sällan leder till framgångar.
De fakta som vi nu har är att vi har en i demokratisk anda vald förbundsstyrelse. Och som medlemmar i JRF-organisationen är det vår skyldighet att stötta vår styrelse.

JOHN-ERIK MÅRDNER
medlem i JRF-Västerbotten