Omstridd Mini-14 kan behållas för jakt

Efter massakern i Norge startade ett mediadrev om att vapnet som användes, Ruger Mini-14, godkänts för jakt även i Sverige. Men polisens vapenavdelning, i till exempel Västerås, har gjort rätt om de beviljade licens för vapnet före augusti 2010. 

– Det var i alla fall inte i strid med våra föreskrifter, säger Christer Pettersson på Naturvårdsverket.
Den som fått jaktlicens på vapnet innan de nya föreskrifterna började gälla förra året kan fortsätta använda sin Mini-14 med stöd av verkets övergångsregler.

Linda Landin, chef för dem som handlägger vapenlicenser vid polismyndigheten i Västmanland, har tvingats gå ut i olika media och säga att det var ett misstag att godkänna Mini-14 för jakt.
Det finns cirka 150 licenser i Sverige för Mini-14 och Rikspolisstyrelsen utreder om det var fel att bevilja licens för Mini-14.
När det gäller vapenlicenser för jakt med halvautomater är det Naturvårdsverkets föreskrifter som ska styra polisens handläggning.

Ska vara av civil typ
I augusti 2010 kom en ändring av paragraf 11 i föreskriften.
Enligt paragrafen ska halvautomater godkännas för jakt om de är av civil typ. Vapnen ska vara ”ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt”. Dessutom ska utseendet på vapnet efterlikna vanliga manuellt omladdade vapen för jakt. Men det är okej om själva omladdningsfunktionen även finns i andra, militära vapenvarianter.
Det som fått polisen att gunga är ett utlåtande från Jägareförbundet, där det påstås att Mini-14 är en minivariant av militärvapnet M14. Jägareförbundet hävdar även att de två vapnen har samma konstruktion.

Protest mot utlåtandet
Sveriges vapenägares förbund har protesterat mot det utlåtandet.
Vapenägarförbundet invänder att Mini-14 inte kan vara en kopia av militära M14, eftersom Mini-14 började säljas för jakt och skytte i USA 1953, fyra år innan M14 infördes i armén.
Dessutom har Mini-14 ett helt annat omladdningssystem än M14, påpekar vapenägarförbundet.
Med tanke på att Mini-14 gjorts endast för jakt och civilt skytte ska den alltså klara de nya kraven i paragraf 11.
Nu säljs dock inga nytillverkade Mini-14 i Sverige.
– Anledningen är att USA kräver ett slutanvändarintyg för att exportera vapnet. Det innebär ett omfattande och kostsamt pappersarbete som sannolikt ingen importör vill ha, säger Christer Pettersson på Naturvårdsverket.
Det var han som stod bakom den nya utformningen av paragraf 11.

Görs nu även för polis och militär
– Nu finns det olika system för Mini-14 med varianter som inte gjorts för civilt bruk, säger Christer Pettersson om vapenmodeller som modifierats för polis och militär.
Jägareförbundet har varit ute ”och cyklat” tidigare i vapenfrågor när det hävdades att gamla enskottsgevär med rullblocksfunktion borde förbjudas för jakt.
– Konsekvensen att inte tillåta enkelskottare typ rullblockare skulle medföra att kombivapen med en kulpipa också skulle kunna ifrågasättas. Därmed fick Jägareförbundet backning av kammarrätten när det gällde ett överklagat licensärende om en gammal rullblockare, minns Christer Pettersson.

Vill inte förbjuda halvautomater
Efter massakern i Norge har flera svenska politiker sagt att halvautomater för jakt borde förbjudas.
Det finns ett begränsat antal antal jägare som anser sig ha behov av civila halvautomatiska kulgevär, framhåller Christer Pettersson. 
– Det finns jägare som till exempel är reumatiker och har svårt att ladda om manuellt. Dessutom är halvautomater bra för dem som är vänsterhänta. För dem som är rekylrädda blir det bättre jaktskott med mindre risk för skadskjutet vilt, konstaterar han.
Får behålla gamla licenser
Han vill inte gå in och säga att det är fel av polismyndigheter att neka licens till någon som vill köpa en gammal Mini-14 som redan finns i Sverige.
Det går att tvista om Mini-14 uppfyller kraven i paragraf 11.
– Men det får respektive polismyndighet avgöra, kommenterar Christer Pettersson. 
Men det ska inte gå att dra tillbaka licenser på Mini-14 om det utfärdats jaktlicens på vapnet före den nya versionen av paragraf 11. I alla fall finns inget stöd för det från Naturvårdsverket.
– Enligt Naturvårdsverkets övergångsbestämmelser i ändringen 2010 så gäller att de som fick licens innan den trädde i kraft får ha kvar vapnet, förklarar Christer Pettersson.