Foto: Shutterstock Nu har EU-parlamentet sagt sitt och lagen om återställande av skadad natur gick igenom.

Omtvistad ”naturlag” framröstad av EU-parlamentet

I dag onsdag röstade EU-parlamentet om den nya och omdebatterade lag om restaurering och återställande av natur som kommissionen föreslagit.

Under det svenska ordförandeskapet har EU-länderna i ministerrådet enats om en inställning till det kontroversiella förslaget om restaurering av naturen. Sverige röstade dock emot tillsammans med Polen, Finland och Italien.

Största gruppen

Förslaget har kritiserats intensivt av parlamentets högerpartier med den största gruppen EPP i spetsen. Koalitionen har kämpat för att samla en majoritet för att återsända förslaget till EU-kommissionen och kräva ett nytt förslag på lagstiftning.

Men då parlamentet röstade tidigare i dag vann lagförespråkarna (de som inte ville återsända förslaget) med knapp marginal – 324 röster mot 312. 12 ledamöter avstod från att lägga sin röst.

I och med detta gick lagförslaget igenom. Det innebär bland annat att 80 procent av alla naturområden som bedöms vara i dålig kondition ska återställas under tiden fram till 2050. Senast 2030 ska en femtedel av EU:s areal vara involverad i återskapande åtgärder som berör ekosystem i stadsmiljö, marina miljöer, våtmarker och skogar.

Gick rejält isär

Också bland de svenska EU-parlamentarikerna gick åsikterna rejält isär. Elva av dem (M, SD, KD, C) röstade för att avvisa förslaget medan övriga tio ville behålla det (S, MP, L, V), rapporterar Europaportalen.

Kritikerna till förslaget har lyft att det sätter livsmedelsförsörjningen i fara och hotar skogsbruket, medan förespråkarna framhållit biologisk mångfald och klimatförändringar.

Det faktum att EU-parlamentet röstat igenom förslaget medför att ett slutligt lagförslag kan arbetas fram.