Kustbevakningen föreslås göra jakttillsynen när säljakten utökas till att gälla långt ut till havs inom Sveriges ekonomiska zon. Tillståndet att jaga säl till havs ska stå på säljägarnas jaktkort.
Foto: Mostphotos Kustbevakningen föreslås göra jakttillsynen när säljakten utökas till att gälla långt ut till havs inom Sveriges ekonomiska zon. Tillståndet att jaga säl till havs ska stå på säljägarnas jaktkort.

Öppnar för säljakt till havs

Regeringen föreslår att säljakten vid Sveriges kuster utökas till att även kunna ske uppåt 200 nautiska mil ut till havs inom Sveriges ekonomiska zon.

– Sälstammen har vuxit avsevärt de senaste åren. Sälarna orsakar skada då de tar fisk direkt ur fiskenäten och förstör fiskarnas utrustning. Möjligheten att jaga i den ekonomiska zonen har därför betydelse för att fiskare bättre ska kunna freda sina redskap, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om förslaget som nu sänds ut på remiss.
Det är Naturvårdsverket som redovisat regeringsuppdraget om att ta fram ett förslag för säljakt i Sveriges ekonomiska zon, som till havs kan sträcka sig som mest 200 nautiska mil ut från territorialgränsen

Säljägarna kontrolleras av kustbevakningen
Säljakt i den ekonomiska zonen får i så fall ske efter anmälan till jaktkortsregistret och i enlighet med Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på säl. Uppgifter om fullgjord anmälan ska framgå direkt på jaktkortet för att underlätta tillsynen, som ska utföras av Kustbevakningen.
Remissvaren ska senast vara inne den 22 oktober.