Foto: Mostphotos Mot sälfinger, en smärtsam sjukdom som drabbar säljägare, var amputation länge den vanliga behandlingen. Nu har forskare gått till botten med problemet och funnit en hittills okänd bakterie.

Ny forskning om fruktad sjuka som drabbar säljägare

Danska forskare har nu kunnat klarlägga varför jägare drabbas av svår infektion efter kontakt med sälar. Svenska patienter med denna åkomma ingår i undersökningen, som identifierar en ny bakterie.

På Grönland är sjukdomen sedan länge välkänd, säljägare får svåra infektioner av djuren som de fäller. De bakomliggande orsakerna har nu kartlagts. Patienter från Sverige, Finland, Danmark och Norge ingår i undersökningen.

Stor smärta

Infektionen kallas sälfinger och orsakar stor smärta. Den kan sprida sig ut i handen och upp i armen. Längre tillbaka i tiden fanns ingen annan verksam åtgärd än att amputera armen.

För undvika infektionen bör den som hanterar säl ha skyddshandskar.

Det är forskare från Statens serum institut i Danmark som är först i världen med att klarlägga att det är en bakterieart vid namn Mycoplasma phocimorsus som ligger bakom infektionen. Ett referat av deras undersökning har nu publicerats i facktidskriften Microbiology society.

Svårt behandla

Sjukdomen blev beskriven vetenskapligt redan 1907, och har länge varit ett mysterium. Men nu har alltså danska forskare funnits dess orsak samt att infektionen är känslig för annan antibiotika än penicillin, uppger Danmarks Jaegerforbund.

Att sjukdomen sälfinger är svårbehandlad framgår av en artikel från Läkartidningen redan 2004.

En man från Ljusdal inkom då till läkare med ett kraftigt svullet finger sedan han skurit sig i samband med säljakt ute vid Hälsingekusten. Det tog flera behandlingar innan svullnaden gav med sig men smärtan fanns kvar länge.