Länsstyrelsen i Gävleborgs län säger nej till två ansökningar om skyddsjakt på varg i Lingbo med omnejd.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen i Gävleborgs län säger nej till två ansökningar om skyddsjakt på varg i Lingbo med omnejd.

Oro efter nej till vargjakt i Lingbo

Länsstyrelsen i Gävleborgs län avslog i går två ansökningar om skyddsjakt på varg i Lingbo med omnejd, trots att myndigheten ”förstår och respekterar den oro som vargen orsakar” för byns invånare.

Den sista juli vargdödades fem får i en hage i Lingbo i Ockelbo kommun. Efter det har länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit emot två ansökningar om skyddsjakt på varg i området.
Först inkom en från Lingbo Byförening den 3 augusti. Föreningen hänvisade, förutom till angreppet på fåren, bland annat till paragraf 23e i jaktförordningen och menade att det skapar stress och psykisk ohälsa att ha vargar strykandes runt i byn.
– Jag, genom byföreningen, har blivit ombedd av ett flertal av byns invånare, barnfamiljer, djurägare att agera. Det har varit varg här under en tid som burit sig konstigt, närgånget och avvikande åt, säger Inger Kalmering i Hela Hälsingland.
Hon är ordförande i byföreningen och förklarar också att oron är stor bland folk i byn.

Känner sig otrygg
Några dagar senare, den 7 augusti, fick länsstyrelsen in en skyddsjaktsansökan från en privatperson, som angav att det var andra gången på ett år som grannen hade fått får vargdödade och att fåren båda gångerna hade dragits in på den sökandes mark. Hens sambo såg dessutom en varg vid deras badplats nyligen och den sökande, som har små barn och djur, känner sig otrygg i sitt hem och närområde.
Under gårdagen beslutade länsstyrelsen dock att avslå båda ansökningarna eftersom kriterierna för att bevilja skyddsjakt inte är uppfyllda.
I beslutet går att läsa att ett dokumenterat vargangrepp har skett i området under 2020, på får som inte betade inom rovdjursavvisande stängsel. Och att det i Skandobs finns ett tiotal registrerade synobservationer av varg i området i år, de flesta av en ensam vargindivid. Endast i ett av fallen beskrivs vargen som orädd och inte i något fall som närgången.

Respekterar oron
”Länsstyrelsen förstår och respekterar den oro som vargen orsakar för sökande”, skriver länsstyrelsen. Men enligt den vägledning som myndigheten har att utgå från går det inte ”att säkerställa att den varg/de vargar som rör sig i Lingbo med omnejd uppvisar ett särskilt oönskat beteende”.
Det finns fyra vargrevir – Tönsen, Ryssjön, Björnås och Gullsjön – som berör delar av Ockelbo kommun och en ensam varg som rör sig mellan Tönsen och Ryssjön. Länsstyrelsen har ännu inte fått svar på dna-provet som togs i samband med vargangreppet på de fem fåren i Lingbo.