Osäkert om Tandsjötiken fick valpar

Länsstyrelsens tjänstemän i Jämtland har i officiella uttalanden meddelat att vargtiken i Tandsjöreviret troligtvis fått valpar. Men nu finns de inte i livet längre, heter det också.
Det visar sig att antagandena bygger på att vargtiken låg stilla i sju dygn i början på maj, samt att länsstyrelsens personal hittat en lega med hår i.
Vargforskare säger nu att det överhuvudtaget inte är säkert att hon födde några valpar.

Tandsjöreviret ligger i södra Jämtlands län och sträcker sig även en bit ned i Dalarna. För någon dryg vecka sedan började lokala medier i Jämtland rapportera att den revirhävdande vargtiken i området sannolikt hade fått valpar som nu var döda. Länsstidningen i Östersund intervjuade länsstyrelsens personal. Bland annat berättades det i texten att tiken ”legat på samma ställe under maj månad”.
Man kunde få intrycket att vargtiken haft en och samma basstation under en hel månad.

Länsstyrelsens hemsida 
På länsstyrelsens hemsida berättas samma sak: ”Vargtiken bedöms troligtvis ha fått valpar.” Men när länsstyrelsens fältpersonal besökte platsen för legan fanns det inga valpar där.
På flera webbsidor och tidningarnas platser för allmänhetens kommentarer, bland annat Jakt & Jägare, har misstankar om illegal jakt förts fram. Någon människa med aversion mot vargen skulle alltså ha dödat valparna på platsen.

Inte säkert 
Vargforskaren Olof Liberg kan hålla med om att en stillaliggande vargtik i början av maj är en indikation på att hon föder valpar. Men det är inte säkert.
– Det kan finnas flera förklaringar till hon ligger still. Hon kan ha ett slaget byte i närheten och därför ligger hon på en plats emellen måltiderna. Hon kan också ha varit krasslig och uppehållit sig på platsen av den anledningen, säger Olof Liberg.
Jessica Backeryd, rovdjurshandläggare på länstyrelsen i Jämtland, håller inledningsvis fast vid att tiken troligtvis fått valpar.

”Vad skulle hon annars ha gjort?” 
– Vi var på platsen och tittade, en bäddad liggplats under en gran där det fanns hår i legan. Det stämmer väldigt bra i tid med att hon skulle ha fått valpar – och vad skulle hon annars har gjort där? säger Jessica Backeryd.
• Hon kan ha haft ett kadaver i närheten.
Nej, det hade hon inte. Det tillbakavisar jag.
• Kollade ni?
– Ja, vi tittade i området.
• Hur många hektar sökte ni av?
– Nä, på det sättet letade vi inte. Vi tittade i den närmaste omgivningen. Vi byggde egentligen det här på vad vargforskaren Håkan Sand sa. Han tyckte att det var sannolikt att hon fått valpar. Dessutom var syftet med våra uttalanden att berätta det inte finns några valpar i området – för att stoppa eventuell ryktesspridning. säger Jessica Backeryd.

Inga tvärsäkra slutsatser
Men Håkan Sand vill inte dra några tvärsäkra slutsatser av det faktum att vargtiken låg stilla i sju dygn i början av maj. Han är inne på samma linje som kollegan Olof Liberg.
– Vi kan inte vara säkra på att det fötts valpar. Hon kan ha varit sjuk eller haft ett byte i närheten, säger Håkan Sand.
Olof Liberg kan problematisera saken ytterligare. En förstföderska, som det skulle vara frågan om i det här fallet, kan tänkas föda döda valpar. Kanske äter hon i så fall upp dem, precis som hon äter upp efterbörden vid en födsel av levande valpar. Kanske fick hon levande valpar som dog snabbt.

”Lega på platta marken”
– Här var den en lega på platta marken, tillgänglig för andra djur. Till och med räv och grävling kan mycket väl ta nyfödda vargvalpar om tiken skulle lämna dem en stund, säger Olof Liberg.