Foto: Shutterstock Den nu skjutna vargen rapporterades ha ett avvikande beteende. (arkivbild)

Ovanlig tumör hos avlivad varg

En varg med avvikande beteende som sköts i Hedemora var sjuk i en ovanlig cancerform. Enligt SVA som genomförde obduktionen påträffades en elakartad tumör i höger bogled.

Det är Dala-Demokraten som skriver om vargen som iakttogs i Hedemora kommun under hösten 2021. En bilist noterade att den låg i ett dike vid vägen i Stigsbo.

Norskt ursprung

Personal från länsstyrelsen tillkallades och vargen avlivades. Dna-analysen visade att det rörde sig om ett djur med ursprung i det norska Kynna 2-reviret. Vargen klassificerades som en genetiskt viktig hane som tillhörde den första generationens avkomma från en finsk-rysk varg.

Elva år gammal

Analysen visade också att vargen var runt elva år gammal och att det handlade om den tidigare alfahannen i Korsåsreviret.

Vargen skickades sedan till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion. Då påträffades en elakartad tumör i benvävnaden i höger bogled. Enligt expertisen är tumören ytterst ovanlig hos vargar och förekommer främst hos äldre individer av större hundraser.