JRF-basen Solveig Larsson tycker hovrättsdomen är logisk när det gäller upplåtelserätten. Girjas sameby får inte ensamrätt att upplåta sin jakt- och fiskerätt på statens mark.
Foto: Kjell-Erik Moseid/JRF JRF-basen Solveig Larsson tycker hovrättsdomen är logisk när det gäller upplåtelserätten. Girjas sameby får inte ensamrätt att upplåta sin jakt- och fiskerätt på statens mark.

Oväntad dom i Girjasmålet

Samebyn både vann och förlorade om jakten

Idag kom hovrättens dom om Girjas sameby ska ha ensamrätt över småviltjakt och fiske i fjällområdet. Till skillnad från tingsrätten ger inte hovrätten samebyn ensamrätt att upplåta sin jakt- och fiskerätt på statens mark. En logisk dom om upplåtelserätten, tycker Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF). Men hon varnar för att domen på sikt kan spilla över och till exempel påverka även älgjakten i hela renskötselområdet i Sverige. Det är markägaren som ska ha ansvaret för jakten och viltvården, framhåller hon.

Hovrätten avslår samebyns yrkande om att utan statens samtycke kunna upplåta sin rätt till jakt och fiske.
Länsstyrelsen har bland annat sålt jaktkort för ripjakt på samebyns året runt-marker för renskötsel.
Domen i hovrätten innebär att länsstyrelsen i Norrbotten kan fortsätta med de nuvarande reglerna och pröva hur ripjakt och fiske upplåts till jägare och fiskare utanför samebyn. Det strider inte mot grundlagen, konstaterar hovrätten.

Staten förlorade om sin jakträtt
Däremot anser en enig hovrätt att samebyn är den part som har jakt- och fiskerätten på statens fjällmark. Hovrätten för Övre Norrland har kommit fram till att staten inte har någon egen jakt- eller fiskerätt på den fastighet som Girjas samebys året-runt-marker ingår i.
Därmed betraktas staten som förlorande part efter att staten överklagar tingsrättens dom och staten ska därför betala alla rättegångskostnader.
– Målet har varit mycket omfattande och innehållit en rad svårbedömda frågor, konstaterar hovrättspresident Margareta Bergström i ett pressmeddelande från hovrätten.

Laddar för ett överklagande
Girjas ordförande laddar i sin tur för ett överklagande för att försöka få en ny prövning i Högsta domstolen.
– Domen är logisk. Rennäringslagen ger inte samerna rätt att upplåta jakt och fiske på statens mark, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
– I praktiken blir det ingen skillnad hur det fungerar nu, tillägger hon.

”Markägaren ska ansvara för viltvården”
Däremot tycker JRF-basen att det är olyckligt eftersom det är staten som är markägaren.
– Ur ett jägarperspektiv är det aldrig bra om det blir otydliga villkor för vilken part som har ansvaret för jakten och viltvården. Det ska vara kopplat till äganderätten och markägaren ska ta det ansvaret, säger Solveig Larsson.
Hon ser Girjasmålet som en allmän strategi för rennäringen att stärka sina positioner. På sikt kan det handla om mer än ripjakt och fiske.
– Det här kan bli en hävstång för jakt i hela renskötselområdet i Sverige och då även spilla över på älgjakten, kommenterar hon.