Foto: Mostphotos Det är Naturvårdsverket som fattar beslut angående vilka ansökningar som bör beviljas pengar från fonden.

Över 15 miljoner beviljades ur viltvårdsfonden

Jägarnas Riksförbund, JRF, fick 8 860 000 kronor i organisationsbidrag från viltvårdsfonden. Sammanlagt beviljades fyra organisationer 15 200 000 kronor.

Nio ansökningar angående bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsåret 2024 kom in till Naturvårdsverket.

Jägarnas Riksförbund, JRF, beviljades strax över 8,8 miljoner kronor i ett organisationsbidrag

Fyra projekt

Svenska Jägareförbundet beviljades bidrag till fyra olika projekt om sammanlagt omkring 5 miljoner kronor.

Även Svenska Taxklubben och Svenska Älghundklubben beviljades bidrag, medan Borgholms älgskötselområde och Sveriges sport- och fiskevårdsförbund fick avslag.

Under taket

Nytt för i år var att Naturvårdsverket inte nådde upp till det sammanlagda maxbeloppet på 16,8 miljoner kronor och skriver på sin hemsida:

”Totalsumman för de beviljade ansökningarna understeg takbeloppet och därmed har inga prioriteringar mellan ansökningar gjorts”.

Här kan du ta del av besluten i sin helhet.