Överens om krav på rejäl säljakt

Yrkesfiskare och länsstyrelsens länsfiskekonsulent är överens om att det behövs rejäl säljakt i Bohuslän. Nu väntar man på att regeringen agerar, berättar Bohusläningen.

Under 2015 orsakade sälarna skador på 6 500 fiskeredskap i Västra Götalands län. 19 fiskare får nu dela på 635 000 kronor i ersättningar för de skadade redskapen.
– Vi försöker göra vår utrustning sälsäker men det hjälper inte. De välter vår utrusning och tuggar ihjäl vår fångst. Vårt fiske är helt meningslöst i skärgården. Det finns alldeles för många sälar och de bara fortsätter att öka i antal, säger yrkesfiskaren Sune Hansson Zätherhäll till Bohusläningen.

En procents avskjutning per år
Länsfiskekonsulenten, Fredrik Larsson, håller med om att det nu behövs rejäl säljakt.
– Sälstammen har en årlig tillväxt på cirka nio procent på Bohuskusten. De sälar som skjuts i dag motsvarar inte ens en procent och det enda jag kan se som en lösning på problemet är en ordentligt ökad jakt på säl, säger Fredrik Larsson till Bohusläningen.
Naturvårdsverket uttalade redan 2013 att licensjakt på säl är möjlig. För det krävs dock en ändring i jaktlagstiftningen och därmed ligger ärendet och väntar på regeringens bord.