– Vi vill ha ett klargörande om vi kan använda licensjakt i arbetet med förvaltning av vargstammen i Sverige, säger Naturvårdsverkets Maria Ågren om överklagandet till Kammarrätten.
– Vi vill ha ett klargörande om vi kan använda licensjakt i arbetet med förvaltning av vargstammen i Sverige, säger Naturvårdsverkets Maria Ågren om överklagandet till Kammarrätten.

Överklagar stoppad vargjakt

Den 19 december fattade Naturvårdsverket beslut om licensjakt på varg för att minska koncentrationen i vissa län. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som beslutade att stoppa, inhibera, jakten tills vidare. Naturvårdsverket överklagar nu förvaltningsrättens beslut om inhibition till Kammarrätten.

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på varg i Värmlands, Örebro och Dalarnas län. Syftet med jakten är att minska koncentrationen av varg i de län där det finns många vargrevir och på så sätt begränsa negativa konsekvenser av rovdjur för tamdjursägare och näringar.
Beslutet gäller 30 vargar och jaktstart är satt till den 1 februari 2014.

”Viktigt med licensjakt”
– Vi gör bedömningen att det är viktigt med en begränsad licensjakt i de vargtätaste länen. Det gör vi utifrån den erfarenhet och kunskap vi har om vargstammen i Sverige säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Jakt är ett mycket viktigt verktyg för förvaltning av varg och andra vilda djur. När både skyddsjakt och licensjakt blir domstolsärenden med inhibition som följd fungerar inte verktyget. Det kan få konsekvenser framför allt för tamdjurshållning och människor som lever nära rovdjur, resonerar verkets företrädare.


Vill ha ett klarläggande 

– Vi vill att licensjakten ska kunna genomföras. Vi vill också ha ett klargörande om vi kan använda licensjakt i arbetet med förvaltning av vargstammen i Sverige. Därför överklagar vi förvaltningsrättens beslut, kommenterar Maria Ågren.

Om Kammarätten går på Naturvårdsverkets linje kan inhibitionen upphävas och jakten kan starta den 1 februari.