Överskjutning med en björn

Björnjakten klar i Gävleborg

Det blev överskjutning med en björn i Gävleborg innan årets licensjakt hann avlysas sedan sammanlagt 31 björnar fällts.

Tisdagen den 22 augusti hade de 24 björnar som tilldelats länets västra jaktområde fällts. Dagen efter, 23 augusti, var också kvoten på sex björnar i östra jaktområdet fylld.
Länsstyrelsen har därmed avlyst jakten, meddelar myndigheten på webben.

Här är de fällda björnarna fördelade på länets kommuner:
Ljusdal:12 björnar.
Ovanåker: sju björnar.
Ockelbo: fem björnar.
Bollnäs: fyra björnar.
Sandviken: två björnar.
Gävle: en björn.

Överskjutning med en björn
Sammanlagt fälldes 31 i björnar i länet. Den sista björnen fälldes efter att kvoten på 30 björnar var fylld.
Ytterligare fyra björnar har påskjutits, men efter skottplatsundersökning samt eftersök med hund bedömts vara oskadade. Dessa björnar har inte avräknats kvoten.
Länsstyrelsen kommer inom kort att göra en mer detaljerad sammanställning och utvärdering av årets björnjakt