Foto: Shutterstock 701 vildsvin har provtagits för salmonella sedan hösten 2020.

Övervakningen av salmonella hos vildsvin fortsätter

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fortsätter att övervaka spridningen av Salmonella Choleraesuis i hela landet och ber återigen jägare om hjälp med provtagning av vid jakt fällda vildsvin.

Mer om provtagningen

Klicka här och se när Jonas Malmsten visar hur man tar ett korrekt salmonellaprov från vildsvin.

Beställ blodprovskit här.

 

Sedan Salmonella Choleraesuis upptäcktes i Sverige hösten 2020 har 701 vildsvin provtagits för salmonella inom ramen för den övervakning som då startades. Totalt 116 av dessa var positiva för salmonella av någon sort, och majoriteten – det vill säga 90 provtagna vildsvin – för just Salmonella Choleraesuis.

– De allra flesta fynden av Salmonella Choleraesuis har gjorts i Skåne, Södermanland och södra Stockholms län. Enstaka fynd från vildsvin provtagna som fallvilt har gjorts i Halland, Östergötland och Blekinge, beskriver viltveterinär Jonas Malmsten.

Värdefull information

I februari i år avslutades insamlingen av prov från vid jakt fällda vildsvin som genomfördes med jägarnas hjälp. Men nu har SVA alltså beslutat att återuppta övervakningen.

Jonas Malmsten.
Foto: Privat

– Insamlingen under förra säsongen var lyckad, och gav myndigheterna värdefull information om salmonellaläget. Nu önskar vi jägarnas och andra berördas hjälp även under innevarande jaktsäsong, säger Jonas Malmsten.

Provtagningen av fallvilt anses vara en viktig del för att tidigt upptäcka om Salmonella Choleraesuis har spridits till nya områden och jägarprovtagningen av synbart friska vildsvin fällda vid jakt anses viktig för att följa bland annat utbredningen i redan kända områden, och för att SVA ska ha kunskap om förekomst av andra salmonellor.

Önskar även blodprov

Jonas Malmsten berättar också att en hel del provtagningskit redan finns ute i landet och fortsätter:

– I den aktuella övervakningen finns även en önskan om att få in blodprover för att övervaka andra sjukdomar, och i de nya utskick som görs av material kommer provrör med mera att finnas med.