Kristdemokraterna Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

”På gränsen till rasande” – politisk ilska efter vargbeskedet

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) har drivit på för en minskad vargstam, både i EU och nationellt. På facebook understryker han att han inte får uttala sig om länsstyrelsernas beslut om licenjakt på varg – men enligt uppgifter till Jakt & Jägare är han ”irriterad på gränsen till rasande”.

”Som minister varken kan eller får jag uttala mig om länsstyrelsernas beslut men jag kan konstatera att regeringen vill se en betydligt mindre vargstam än den vi har idag. Det är just därför vi har justerat Naturvårdsverkets uppdrag om vargens referensvärde till att redovisa hur vi kan komma ner till den lägre delen av ett intervall på 170–270 vargar.”

”Uttala sig”

Så kommenterar landsbygdsminister Peter Kullgren, på facebook, beskedet om att bara 36 vargar får fällas under licensjakten 2024.

Men enligt personer nära honom som Jakt & Jägare har varit i kontakt med är den interna upprördheten stor över länsstyrelsernas beslut.

– I egenskap av minister får han ju inte uttala sig om enskilda myndighetsbeslut. Men faktum är att han är mycket irriterad, på gränsen till rasande, säger en av Jakt & Jägares källor.

Reagerar häftigt

Också Kjell Arne Ottosson (KD) som är vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet reagerar häftigt mot dagens besked som han kallar ”tondövt” och en källa till enorm ”frustration”.

Kjell Arne Ottosson skräder inte orden när Jakt & Jägare når honom. Han är på väg till hemmet i västra Värmland, 100 meter från norska gränsen.

– Jag är en av de som berörs väldigt mycket, i söndags såg jag en varg 60 meter från huset. Jägare, boende i Värmland, ja du förstår.

”Pissad på”

Framför allt vänder han sig mot att de politiska signalerna inte nått ut till myndigheterna och påverkat den praktiska inriktningen gällande varg.

– Det är som att signalerna inte har tagits på allvar hos dem, som om man inte har tagit någon notis om dem.

– Vi har ju ordningen att ministrar inte kan ge direkta order till myndigheterna, det är den svenska modellen. Men det är ju inte så att landsbygdsminister Peter Kullgren varit otydlig, men hade han gett order hade en KU-anmälan (konstitutionsutskottet, reds. anm.) kommit som ett brev på posten.

– Men det hade nästan varit värt det. Det här känns som att bli pissad på. Signalerna har ju varit tydliga, även från EU. Jag noterar också frustrationen, folk är rasande.

Vilka politiska följder får beskedet?

– Myndigheterna har fått tydliga signaler, de har ett uppdrag. Ju mer jag tänker på det, desto fler funderingar föds.

– Dessvärre blir det den sittande regeringen som får ta det. Även om man agerat mycket mer än tidigare regeringar får man ta skiten.