JO-anmälningarna gjordes av bland andra Jaktkritikerna och Svenska Rovdjursföreningen i höstas.
Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos JO-anmälningarna gjordes av bland andra Jaktkritikerna och Svenska Rovdjursföreningen i höstas.

Påhopp mot jagande tjänsteman

En handläggare på Naturvårdsverket, som är jägare och arbetar med jakttidsöversynen, har JO-anmälts för jäv. Sedan dess har hen fått utstå personangrepp i sociala medier.

– Det är bra att det pågår en debatt kring den jaktidsöversyn som just nu genomförs av Naturvårdsverket. Olika perspektiv behöver komma fram. Däremot är det inte bra när debatten går över till personangrepp, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

JO-anmälan om jäv
JO-anmälningarna har gjorts av bland andra Jaktkritikerna och Svenska Rovdjursföreningen sedan i höstas. De menar att handläggaren är jävig på grund av att hen tidigare har varit förtroendevald i Svenska Jägareförbundet och har ett bolag med inriktning mot viltturism som inte har någon aktiv verksamhet.
Redan i samband med anställningen för snart två år sedan prövade Naturvårdsverket medarbetarens uppgivna bisysslor och fann att engagemangen är avslutade och att någon jävsituation inte förekom.
Likaså gjordes, efter JO-anmälningarna, en intern granskning, där Naturvårdsverket prövade förenings- och bolagsengagemangen och bedömde att handläggaren inte är jävig.

Personangrepp i sociala medier
I samband med JO-anmälningarna började dock personangrepp mot tjänstemannen florera i sociala medier. Och nu har det alltså gått så långt att hens chef vill kommentera det i ett pressmeddelande.
– Jag har fullt förtroende för mina medarbetare som jag vet är objektiva, professionella och kompetenta. Att bli utpekad som jävig i sociala media är obehagligt och vi som arbetsgivare ger medarbetarna stöd. Jag hoppas att debatten kring jaktidsöversynen kan fortsätta med sakargument och utan att riktas gentemot enskilda personer på myndigheten, kommenterar Marcus Öhman.
Justitieombudsmannen har nyligen börjat arbeta med anmälningarna.