Det är ont om tid om du vill ansöka om bidrag för fälld gråsäl 2021. Handlingarna måste ha nått länsstyrelsen senast den 10 oktober.
Foto: Shutterstock Det är ont om tid om du vill ansöka om bidrag för fälld gråsäl 2021. Handlingarna måste ha nått länsstyrelsen senast den 10 oktober.

Pengar för fällda gråsälar att hämta

Du som har fällt gråsäl i något av kustlänen under 2021 och lämnat kadaver till destruktion kan få ersättning. Pengarna kommer från Havs- och vattenmyndigheten som har anslagit 3 miljoner kronor.

Om du har fällt gråsäl i ett kustlän under 2021, med stöd av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt eller licensjakt, kan du ansöka om att få kostnaderna täckta av länsstyrelsen.
Det är Havs- och vattenmyndigheten som har satsat 3 miljoner kronor i ett projekt som finansierar hanteringskostnaderna.
Pengarna ska gå till ”kustlänens säljägare som har lämnat in fälld säl hos godkänd destruktionsanläggning”.

Ansök inom kort
Men det är ont om tid att lämna in ansökan hos länsstyrelsen, senast den 10 oktober måste den ha nått fram.
– Det är kort om tid att ansöka om bidrag i år på grund av förseningar i processen, vilket beror på att det varit oklart hur bidraget ska hanteras och fördelas, säger Elina Eriksson, handläggare på Enheten för vilt hos Länsstyrelsen Gävleborg