Foto: Mari Edman – Då det handlar om ett djur som har varit dött länge påverkar det inte bilden eller bedömningen av utbrottet och vi har inga tecken på pågående viruscirkulation, säger statsepizootolog Karl Ståhl.

Pestsmittat vildsvinsskelett funnet i Fagersta

Resterna av ännu ett vildsvin i Fagersta har testats positivt för afrikansk svinpest av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Men fyndet ändrar inte bilden av att det inte längre pågår någon aktiv smittspridning.

Efter snösmältningen går det åter igen att genomföra sök efter vildsvinskadaver i anslutning till det så kallade kärnområdet i Fagersta där alla fynd av smitta hittills har gjorts.

Lång tid

Förutom att kartlägga eventuell smittspridning avlägsnar man också äldre kadaver som kan bära på smitta under lång tid och föra den vidare till levande vildsvin.

Nu har ett smittat skelett hittats i kärnområdet. Enligt SVA rör det sig om ett vildsvin som troligen dog sommaren 2023. I samband med de förnyade sökinsatserna utesluter inte myndigheten att flera positiva fall från sedan länge döda vildsvin kan komma att påträffas.

Ingen smitta

– Eftersom det handlar om ett djur som varit dött sedan i somras ändras inte lägesbilden. Bedömningen är att det inte pågår någon aktiv smittspridning, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Han tillägger:

– Det är också positivt att fyndet gjordes i kärnområdet, det hade varit mycket sämre om det skett utanför området.