Foto: Shutterstock Kommunen skriver att det i "tillståndsprocessen bör tas stor hänsyn till hur enskilda fastigheter påverkas av åtgärden”.

Planer på hägnade vildsvin oroar kommunen

Trosa kommun har nu sagt sitt om det omdebatterade planerade vilthägnet på Lagnö i skärgården i Södermanland. Generellt är man negativ till projektet och poängterar att besökare kan komma att bli rädda för hägnade vildsvin.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om planerna på ett 365 hektar stort vilthägn på Lagnö i Trosa skärgård.

150 personer hade då skrivit på en protestlista. Nu har kommunen lämnat sitt yttrande till länsstyrelsen, rapporterar Södermanlands Nyheter.

Fyra riksintressen

Bland annat betonar man att den berörda Tureholmshalvön är ett populärt område för friluftsliv och täcks av fyra olika riksintressen enligt miljöbalken.

Kommunekologen Elin van Dooren skriver att:

”Även med de övergångar som markerats ut på kartan så gör kommunen bedömningen att friluftsvärdena i området kommer att påverkas negativt av ett vilthägn av den här storleken”.

Speciellt vildsvin

Avslutningsvis tycker kommunen till om vilka djur som bör hägnas om planerna trots kommunens invändningar förverkligas.

Speciellt vildsvin menar man kan oroa människor.

”Särskilt vildsvin i hägnet kan verka avhållande för besök med tanke på att många har stor respekt eller till och med rädsla för dessa djur”, skriver Elin van Dooren.