Under årets Almedalsvecka arrangeras 4 000 programpunkter.
Foto: Mikael Hultnäs Under årets Almedalsvecka arrangeras 4 000 programpunkter.

Polariserad skogsdebatt i Almedalen

Jägarnas Riksförbund har de senaste dagarna deltagit i seminarier med fokus på jakt och viltförvaltning, äganderätt samt skog och skogsbruk. Här är riksviltvårdskonsultent Mikael Hultnäs rapport från Almedalsveckan.

Tisdagen inleddes med ett seminarium där riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner fick svara på frågor och ge sin syn på svensk viltförvaltning. Som Jakt & Jägare tidigare har rapporterat stördes eventet av djurrättsaktivister som ställde sig framför scenen i syfte att sabotera seminariet. Efter att polisen hade avlägsnat de störande elementen kunde dock mötet återupptas.

MP saknar faktaunderlag om jakt
Man kan konstatera att det i stora delar råder en någorlunda samsyn mellan riksdagspartierna kring många jaktpolitiska frågor. De som särskiljer sig är ofta Miljöpartiet som inte vill ha licensjakt på säl, med motiveringen att faktaunderlag saknas. De vill av samma skäl inte heller ha skarvjakt.
Som bekant finns det ett riksdagsbeslut kring att inrätta en separat viltmyndighet, vilket JRF länge har krävt. Tyvärr motsätter sig de båda regeringspartierna detta och på en direkt fråga stod de fast vid det utan någon egentligt motivering till varför.

Svårt att enas om tillståndet i skogen
Det arrangerades också seminarier med äganderättsliga och skogliga teman. Då frågorna har nära samröre med varandra var det ett antal punkter som återkom i debatten. Både brukandesidan och miljörörelsen konstaterade att den är väldigt polariserad i dagsläget, och man har svårt att enas om ens den mest grundläggande nulägesbeskrivningen om tillståndet i skogen.
Äganderätten lyftes av flera parter som central och en förutsättning för att kunna bedriva ett aktivt brukande av marken, vilket vi inom JRF skriver under på.
Nyckelbiotopsinventeringarna och skyddande av skog (till exempel fjällnära skog) var också ett återkommande ämne under diskussionerna. Man konstaterade att nuvarande situation inte är hållbar och att staten måste betala för sig om man ska skydda mark.

Gytter av makthavare
Almedalsveckan i Visby är ett enda gytter av politiker, makthavare och intresseorganisationer av alla dess slag. Antalet programpunkter uppgår under årets åtta dagar till över 4 000! Att då nå ut med sitt budskap är allt annat än lätt.
Men veckan ger också stor möjligheter att träffa just dessa personer under något mer informella former än det dagliga arbetet erbjuder.
Gott nytt jaktår och trevlig sommar!

MIKAEL HULTNÄS
Riksviltvårdskonsulent