Den 48-årige jägaren får nöja sig med fyra jaktvapen efter kammarrättens dom.
Foto: Shutterstock Den 48-årige jägaren får nöja sig med fyra jaktvapen efter kammarrättens dom.

Polisens nej till sex vapen fastställs

Kammarrätten går på polisens linje och säger nej till 48-åringens ansökan om tillstånd att inneha ytterligare två vapen. I domen anges som skäl att mannen har lämnat motstridiga uppgifter om sina jaktvanor.

Den 48-årige mannen ägde sedan tidigare fyra jaktvapen och ville utöka sin vapengarderob med två hagelvapen.
Men Polismyndigheten avslog hans begäran i mars 2020, med hänvisning till att han lämnat motstridiga uppgifter som stöd för sin ansökan.

Överklagade och vann
Då 48-åringen överklagade till förvaltningsrätten i Göteborg dömdes det till hans fördel. Rätten konstaterade att enligt de allmänna råd och föreskrifter som Polismyndigheten följer ska den som söker tillstånd för fler än fyra vapen visa att ett behov föreligger. Men kravet på den enskilda får inte ställas allt för högt. Enligt domstolen bör det räcka med att den sökande trovärdigt kan hänvisa till sina jaktvanor och befintliga vapeninnehav.
Avslutningsvis skrev förvaltningsrätten att den ”noterar särskilt att Polismyndigheten uttryckt att NN:s personliga kvalifikationer inte är ifrågasatta”.

Ändrade sig om eftersök
I domslutet nämns också att 48-åringen ursprungligen uppgav att det ena hagelgeväret, av märket Rizzini, skulle användas vid eftersök av fågel. Det andra, en Beretta, skulle användas för träning. Under ett senare telefonsamtal med polisen sade mannen i stället att Rizzinin var till för övning och jakt på småvilt, medan Berettan skulle användas vid eftersök på rådjur och älg. I sin överklagan förklarar dock mannen de motstridiga uppgifterna, bland annat med att han insett att Berettan är ett säkrare och bättre vapen att nyttja vid eftersök.

Polisen fick rätt
Men för kammarrätten i Göteborg räckte inte förklaringen och Polismyndighetens beslut fastställes. I domen noteras återigen att den sökande lämnat olika uppgifter och att han ”har inte närmare redogjort för sina jaktvanor”.