I Alaska jagas varg från flyg i forskningssyfte för att få ner predationen mot caribou, den nordamerikanska renen. Men flygjakten väcker kritik.
Foto: Menno Schaefer / Shutterstock.com I Alaska jagas varg från flyg i forskningssyfte för att få ner predationen mot caribou, den nordamerikanska renen. Men flygjakten väcker kritik.

Protest mot flygjakt på varg

I Alaska har det protesterats mot att varg ska få jagas från flyg. Jakten från flyg sker av forskningsskäl.

50 protesterande utanför viltvårdsmyndigheten i staden Fairbanks anser att jakten är avskyvärd. De vill att kommande vinters jakt ska stoppas redan nu eftersom den ändå ska avbrytas våren 2018, skriver Alaska Public Media.
Jakten sker i Alaska-delen av regionen Forty Mile River nära staden Fairbanks.
Där har man sedan 2004 skyddat caribou, den nordamerikanska varianten av ren, mot angrepp av varg. Sju års lågintensiv jakt har följts av sju år högintensiv jakt. Sedan 2004 har över tusen vargar fällts.
Forskarna vill jämföra hur renarna klarar sig under olika jaktförhållanden av vargen. Från våren 2018 ska det följa en period då vargen inte jagas alls.
Men kritikerna av jakten säger att renens svårighet att klara sig inte beror på vargen. Det ska bero på att renarna i området har svårt hitta att något att äta.
Kritikerna invänder också att jakten från flyg kostar stora summor pengar. De uppger att varje fälld varg har kostat Alaskas skattebetalare 37 000 dollar, det vill säga drygt 320 000 svenska kronor.