Protest mot skyddsjakt på lo

I februari beviljades skyddsjakt på ett lodjur som angriper dovhjort i hägn i Blekinge. Den första perioden resulterade inte i att lodjur fälldes, så Naturvårdsverket har förlängt jakten till den 22 mars.

Under de senaste åren har lodjur rivit dovhjort i hägn, och det har varit mellan tre-fem hjortar som dödats. I vinter har dock många fler dovhjortar fått sätta livet till.
Totalt har 25 hjortar dödats i fyra hägn, och hägnet i Räntemåla norr om Ronneby är det som drabbats värst och förlorat minst 17 hjortar.
– Hela tillväxten av kalvar är borta för det här året. Det är ett ekonomiskt värde på i runda tal minst 50 000 kronor som har försvunnit på två månader, säger Karl-Göran Eriksson på Räntemåla gård till SVT Blekingenytt. 

Förlänger skyddsjakten
Naturvårdsverket tog beslut om att tillåta skyddsjakt på lodjuret i februari. Eftersom det inte fälldes lodjur under den första jaktperioden förlängde Naturvårdsverket skyddsjakten till och med den 22 mars.
Skyddsjakten gäller en lodjurshane som lärt sig att hoppa över de höga stängslen till hägnen, och jakten får ske i hägnet eller utanför med hjälp av spårning från hägnet. Jägaren får använda skjutvapen eller fällor som då placeras inne i hägnet. 

Får ingen ersättning
Skyddsjaktsbeslutet är taget eftersom dovhjort räknas som vilt även om det går i hägn och därmed inte berättigar ägaren till ersättning för rovdjursskador. Dessutom fungerar inte rovdjurssäkra stängsel mot lodjursangrepp, eftersom ingen vet hur höga de skulle behöva vara.

”Fel med skyddsjakt”
Skyddsjakten väcker protester hos Naturskyddsföreningen i Blekinge. 
– Jag tycker att det är fullständigt vidrigt. Eftersom vi har så pass dålig lodjursstam är det fel läge att börja jaga dem, säger föreningens lokala ordförande Sam Skällberg till SVT Blekingenytt.