Rädda fjällräven – skjut en rödräv

Skyddsjakt och skottpengar på rödräv i södra Västerbottensfjällen. Dessa två åtgärder har starkt bidragit till att den utrotningshotade stammen av fjällräv fick en oväntat stor föryngring i Stekkenjokk-Borgafjällsområdet. Minst nio valpkullar föddes i våras.

Fjällrävstammen har börjat repa sig i södra Västerbotten. Sedan i våras finns åtminstone nio valpkullar i Stekkenjokk-Borgafjällsområdet.

Det är främst ökad jakt på rödräv som ligger bakom bättringen för de utrotningshotade fjällrävarna.

Under våren sköts 54 rödrävar. Anställda vid länsstyrelsen fällde 39. Övriga jägare sköt 15 rävar. Dessa jägare fick 300 kronor per räv i skottpengar.

Skyddsjakten på rödräv genomfördes några månader innan fjällrävarna skulle ha sina valpkullar.

Länsstyrelsen har bidragit till utfodring av fjällräv inom Vindelfjällens naturreservat i flera år. Men det har inte alls resulterat i lika bra föryngringar som i södra länsfjällen. Det är jakten på rödräv som gett mest resultat.

– Jakten på rödräv har troligen betydelse. Möjligen kommer vi i vår att göra en motsvarande aktion inom Vindelfjällen, säger Tomas Staafjord, länsstyrelsens samordnare för fjällrävsprojektet i Västerbotten, till Västerbottens-Kuriren.