Rätt att skyddsjaga flyttvargen

Bevarandesidans förra överklagning av skyddsjakten på Junselevargen fördröjde ärendet i ett år. På fredagsmorgonen, när det är tre dagar kvar i den nya skyddsjakten, kom beskedet från Kammarrätten: Det fanns skäl till skyddsjakt förra gången.

Kammarrätten skriver:
”Kammarrätten i Stockholm har i en dom idag kommit fram till att det i februari 2013 fanns grund för skyddsjakt efter den s.k. Junselevargen. Naturvårdsverkets beslut uppfyllde villkoren för skyddsjakt. Domen innebär inte att jakten efter vargen kan återupptas, eftersom tiden för skyddsjakten gick ut i mars 2013”, skriver rätten i ett pressmeddelande.

Stoppade och underkände skyddsjakt
Naturvårdsverket beslutade om skyddsjakt på flyttvargen och hennes partner i Junsele i februari 2013. Detta efter att de båda vargarna jagat och dödat renar och alla förebyggande insatser misslyckats.
Förvaltningsrätten stoppade dock jakten omedelbart och beslöt därefter att vargjakten var olaglig, bland annat eftersom inte tillräckliga förebyggande åtgärder vidtagits.

Inte avgörande för vargstammen
Men Kammarrätten slår alltså fast att det fanns skäl för skyddsjakt. Kammarrätten konstaterar också att den svenska vargstammen inte står och faller med vargtiken i Junsele.
”Kammarrätten anser dessutom att jakt efter den aktuella vargen inte kunde förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Detta trots att vargen är genetiskt viktig för vargstammen”, skriver Kammarrätten.

”Tråkigt att det dröjt ett år”
Rätten betonar att man prövat fallet, trots att skyddsjaktstiden för länge sedan gått ut, eftersom det saknats avgöranden i högre instans i frågan.
– Det finns ett prejudicerande intresse eftersom det saknas ett liknande fall med vägledande avgörande, säger Gunilla Svahn Lindström, kammarrättslagman, till allehanda.se.
– Vår dom kan ha betydelse för framtida beslut, men just nu ligger avgörandet hos Förvaltningsrätten, tillägger hon.

Kan inte stoppa jakten på måndag?
Jenny Wik Karlsson, jurist på Svenska samernas riksförbund, har inte läst domen men drar slutsatsen att Förvaltningsrätten rimligen inte kan inhibera, alltså stoppa, den skyddsjakt som startar efter flyttvargen och hennes partner på måndag.
– Förvaltningsrättens dom var i våra ögon väldigt märklig. Det tråkiga med alltihop är att avgörandet dröjt ett år. Man får inte glömma bort att hela samebyn och människor omkring har drabbats hårt och nu åter står inför samma situation, säger Jenny Wik-Karlsson.