Det var rätt av länsstyrelsen i Jönköping att besluta att älgjakten ska sluta sista januari år, enligt en dom i förvaltningsrätten. Jakten har kortats en månad för att älgarna inte ska utsättas för onödiga påfrestningar under svältperioden i februari.
Foto: Mostphotos Det var rätt av länsstyrelsen i Jönköping att besluta att älgjakten ska sluta sista januari år, enligt en dom i förvaltningsrätten. Jakten har kortats en månad för att älgarna inte ska utsättas för onödiga påfrestningar under svältperioden i februari.

Rätt korta älgjakten en månad

Länsstyrelsen i Jönköping gjorde rätt när det beslutades att den här säsongens älgjakt ska kortas en månad och avslutas sista januari. Det har förvaltningsrätten beslutat sedan beslutet överklagats.

Jan Aspång, jägarrepresentant i en älgförvaltningsgrupp i länet, överklagade beslutet. Han anser att älgjägare ska kunna skydda tallplanteringar mot betande älgar in i februari.
Länsstyrelsen hävdar i sin tur att det handlar om en svältperiod när älgar inte ska utsättas för jakt som kan utsätta dem för onödigt stora påfrestningar.
Jakt & Jägare skrev om det här:
Förvaltningsrätten i Jönköping avslår överklagandet. Domen innebär att länsstyrelsen beslut om älgjakten står fast. Det innebär att älgjakten avslutas den sista januari i år. Det gäller både licensområden och älgskötselområden inom älgförvaltningsområden som administreras av länsstyrelsen i Jönköpings län.